Medlemmer

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
A   △

Jonathan Adams, akademiforskare, PhD.

Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Box 135, SE-751 04 Uppsala, +46 018-471 3403, jonathan.adams[at]nordiska.uu.se

Middelalderlige nordiske teksters tilblivelse og brug.

Cai Alfredson, redaktör

Litteraturbanken, litteraturbanken.se

Privat: Bellmansgatan 12 A, SE-41128 Göteborg, +46 31164564, litteraturbanken[at]gmail.com

Digital utgivning, textkodning, hypertext, korpusbaserad forskning, lexikologi

Sture Allén, Professor emeritus

Svenska Vitterhetssamfundet

c/o Svenska Akademiens Nobelbibliotek Box 2118, SE-103 13 Stockholm

Institutionen för svenska

Göteborgs universitet

Edering av svenska klassiska författare

Lena Ambjörn, Docent

Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Box 201, SE-221 00 LUND, +46 046 2223657, lena.ambjorn[at]mellost.lu.se

Privat: Gårdlösav. 39, SE-273 98 Smedstorp, +46 0414 512 58

Utgivning av arabiska medicinska texter från 8-900-talen.

Aage Andersen, Redaktør, cand.mag.

Diplomatarium Danicum, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Chr. Brygge 1,1, DK-1219 København K, +45 33 13 06 60, fax +45 33 13 06 08

Privat: Hersegade 24,2. sal, DK-4000 Roskilde, +45 46 35 51 12, aage.andersen[at]mail.dk

Historiske udgaver

Anders Thyrring Andersen, præst, mag.art.

ata[at]km.dk

Privat: Hans Broges Gade 15, 2. th., DK-8000 Århus C, +45 8613 2179

Martin A. Hansen - Dagbøger (1999) og Kætterbreve. Korrespondance med kredsen omkring Heretica (2004). Johannes V. Jensen - Samlede Digte (2006).

Lena Wienecke Andersen, cand.mag. og ph.d.

Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut

Privat: Ravnsborggade 20B, 5., DK-2200 København N, lena[at]wienecke.dk

Søren Kierkegaard, SKS, xml, danske dialekter

Björn Andersson, Redaktör

Litteraturvetenskap, Göteborgs universitet

Box 200, SE-40530 Göteborg, +46 31786 4559, bjorn.andersson[at]lit.gu.se

Privat: Klareborgsgatan 5, SE-41461 Göteborg, +46 70230 1573, bjorn.andersson[at]lit.gu.se

Ullrik Lie Arlieth, Bibelforsker & Foredragsanmelder/analytiker

Jehovas Vidner

Støberivej 15, DK-3000, Helsingør, +45 49261624, basselie73[at]gmail.com

Privat: Esrumvej 76,1.sal , DK-3000,Helsingør, +45 42302811

Det Arnamagnæanske Institut, Københavns Universitet

Njalsgade 136, DK-2300 København S, +45 3532 8467, fax +45 3532 8468, ami[at]hum.ku.dk, www.hum.ku.dk/ami

Bibelen:
Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter.(Studieudgaven med noter & henvisninger, oversat fra den reviderede engelske udgave af 1984, som er omhyggeligt sammenholdt med den hebraiske, aramaiske & græske grundtekst Westcott & Hort reviderede tekst (1948-udgaven) med en ordret interlinear oversættelse til engelsk)

Åsa Arping, fil. dr, forskarassistent

Litteraturvetenskapeliga institutionen, Göteborgs Universitet

Box 200, SE-405 30 Göteborg, +46 031 773 43 90, fax +46 031 773 44 60, asa.arping[at]lit.gu.se, hum.gu.se/institutioner/litteraturvetenskap/personal/arping

Privat: Gräskärrsvägen 21, SE-441 60 Alingsås, +46 0322 516 76

Fredrika Bremers Hertha (1856)

Pia Asp, fil.mag

Svenska litteratursällskapet i Finland

PB 158, FIN-00171 Helsingfors, pia.asp[at]sls.fi

Privat: Vinterbrovägen 123b, FIN-66100 Malax

Zacharias Topelius skrifter

Bodil Aurstad, seniorrådgiver

Nordisk Ministerråds sekretariat

Styremedlem i Språkrådet Språkrådet, medlem av styringsgruppen for Det Norske Akademis store ordbok, www.naob.no, Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur, www.naob.no/Akademiet

Ved Stranden 18, DK-1061 København K, +45 29 69 29 81, boau[at]norden.org

Privat: Sønderborggade 6, 2 tv., DK-2100 København Ø, +45 35251575

språkhistorie, grammatikk, elektroniske tekstsamlinger

Jan Axelson, Studievägledare, doktorand

Institutionen för nordiska språk, Uppsala Universitet, +46 018 471 1276, jan.axelson[at]nordiska.uu.se

Privat: Sturegatan 13A, SE-753 14 UPPSALA

Medeltiden
B   △

Jeppe Barnwell, MPhil

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Christians Brygge 1, DK-1219 København K, +45 33138420 # 9651, fax +45 33140608, jb[at]dsl.dk

Peter Seebergs romaner, noveller og kortprosa Sophus Claussens essays

Anders Bay, Ph.d.-stipendiat

Skandinavisk institut, Universiteit van Amsterdam

Spuistraat 134, NL-1012 VB Amsterdam, +45 +31 20 525 4576, a.bay[at]uva.nl, home.medewerker.uva.nl/a.bay/

Privat: Bottemaheerd 103, NL-9737 NC Groningen, +31 50 54 12 900

Katrine Frøkjær Baunvig, Videnskabelig assistent

Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet

Jens Christians Skous Vej 3, DK-8000 Aarhus C, +45 61 79 13 46

Privat: Peder Skrams Gade 22, 3. sal, DK-8200 Aarhus N, +45 61 79 13 46, katrinebaunvig[at]gmail.com

Grundtvigs Værker, Vartov

Flemming Behrendt, publicist, cand.mag.

redaktør af www.henrikpontoppidan.dk

Det danske Sprog- og Litteraturselskab

Pontoppidan Selskabet

Privat: 8 avenue des Louveteaux, 44300 Nantes, Frankrig, +33 2 85 37 15 56, +33 6 76 10 51 56 mail[at]flemmingbehrendt.dk, www.flemmingbehrendt.dk

Henrik Pontoppidan, udgivelse af hans Smaa Romaner for DSL/Borgen, bd.1 1999, bd.2 2005; Pontoppidan-biografi; Skriftserien Pontoppidaniana for Pontoppidan Selskabet.

Staffan Bengtsson, FD

Filosofiska institutionen, avdelningen för estetik, Uppsala universitet, +46 70-4414200, staffan.bengtsson[at]estetik.uu.se, www.uu.se/Adresser/HH7_3.htm

Privat: Ormbergsvägen 20, SE-117 67 Stockholm, +46 8-6411303

Johann Gottfried Herder Thomas Thorild (i synnerhet prosaskrifterna från Tysklandstiden) Typografi, hermeneutik, bibliografi, bokhistoria, editionsfilologi

Holger Berg, editionsfilolog

Grundtvig Centeret, Vartov

Farvergade 27 A, DK-1463 København K, +45 89 42 95 59, teonhb[at]cas.au.dk

Aarhus Universitet, www.montanus.webs.com

Kodeansvarlig for den digitale genetiske udgave af H.C. Andersens Udvalgte Håndskrifter på http://andersen.sdu.dk/ms (pilotfase påbegyndt i 2017). Medarbejder på den digitale udgave af N.F.S. Grundtvigs trykte værker på www.grundtvigsvaerker.dk (2012-).

Patricia Berg, Redaktionschef

Svenska litteratursällskapet i Finland, www.sls.fi

PB 158, FIN-00171 Helsingfors, 4154882229, patricia.berg[at]sls.fi

Helsingfors universitet

Jenny Bergenmar, Docent, Universitetslektor i litteraturvetenskap

Institutionen för Litteratur, Idéhistoria och Religion, Göteborgs universitet

Box 200, SE-405 30 Göteborg, +46 317734390, jenny.bergenmar[at]lir.gu.se

Privat: Pilerödsvägen 5, 44290 Kungälv, SE-413 16 Göteborg, +46 31 147007

Tidigare teknisk redaktör för Selma Lagerlöf-arkivet. Koordinator för masterprogram i digital humaniora, Göteborgs universitet.

Lene Victoria Bie, rådgiver/nestleder

Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesrådmannens kontor (Kommunikasjonsseksjonen) , lene.victoria.bie[at]austagderfk.no

Privat:Trommestadveien 152, NO-4817 His

Edisjonsfilologi, litteratur, papirbasert vs. elektronisk basert tekst, grammatikk og internkommunikasjon.
Cand. philol.: Hovedfagsoppgave i Nordisk språk og litteratur, UiO (1999): Teori og praksis i nyere utgivelsesfilologi – eksemplifisert ved Knut Hamsuns Sult (1890).
Arbeid: Har personal- og fagansvar, jobber med intern- og eksternkommunikasjon, er profilforvalter og intern prosjektleder for ansattportalen (intranett).

Anna Biström, Redaktör

Finska, finskugriska och nordiska institutionen

Helsingfors universitet, PB 24, FIN-00014 Helsingfors universitet, +358 504 482 398

Privat: +358 400 729 412, anna.bistrom[at]helsinki.fi

Digitalisering av finländsk litteratur (Klassikerbiblioteket), sångtexter

Jens Bjerring-Hansen, Ph.d.-stipendiat

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Njalsgade 120, DK-2300 København S, +45 35 32 83 91, jbh[at]hum.ku.dk

Privat: Lykkeholms Allé 7C, 2.th., DK-1902 Frederiksberg C, +45 33253209

Holberg; boghistorie; paratekst; forfatterroller

Kim Björklund, Redaktionschef

Privat: Henriksgatan 11, FIN-10300 Karis, kimbjorklu[at]gmail.com

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, ph.d., førsteamanuensis

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Postboks 1166, Blindern, NO-0316 Oslo, +47 22856738, fax +47 22859169, a.m.b.bjorkoy[at]iln.uio.no

Privat: Bekkegrenda 14, NO-1359 Eiksmarka, +47 90876645

Utgivelsesfilologi, tekstkoding, elektronisk utgivelse, Henrik Ibsens skrifter, edisjonshistorie, bokhistorie

Henrik Blicher, lektor, ph.d.

Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet

Njalsgade 80, DK-2300 København S, +45 35328329, henblich[at]hum.ku.dk

Privat: Kochsvej 27, 1812 Frederiksberg C, DK-1812 Frederiksberg C, +45 33218440

editionsfilologi, barok, Schack Staffeldt (bd. 1-3, 2001), projekt: Jens Baggesens Labyrinten, 1792-93

Simon Skovgaard Boeck, ph.d.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, ss[at]dsl.dk

Københavns Universitet

Privat: Brottarevägen 25, SE-235 92 Vellinge

Ingrid Gravseth Borch-Myhre, Cand. philol.

Privat: Schultz' gate 6, NO-0365 Oslo, in-cath[at]online.no

hovedfagsoppgave 2001: "Sigrid Undsets Kransen som tekstprosess. En edisjonsfilologisk studie"

Ivan Boserup, cand. mag.

ivanboserup[at]gmail.com, www.mtp.dk/pers/boserup/ivan/

Privat: Rådhusvej 19, DK-2920 Charlottenlund, +45 39632882

Udgivelse af senantikke og middelalderlige latinske tekster

Jens Braarvig, Professor

Universitetet i Oslo, Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Postboks 1010, NO-0315 Oslo, +47 97666670, fax +47 22854828, jens.braarvig[at]ikos.uio.no

Privat: Meltzersgate 3, N0-0257 Oslo

Multilingual filologi

Svend Bruhns, PhD

Privat: Bakkelyparken 42, DK-7100 Vejle, +45 71957584, bibliografica[at]c.dk

bibliografisk teori & metode

Niels W. Bruun, cand.phil.

nwb[at]webspeed.dk

Privat: Buddinge Hovedgade 297A, DK-2880 Bagsværd

Udgivelse af Thomas Bartholin den Ældres brevveksling

Tone Merete Bruvik, Førstekonsulent

AKSIS (Avdeling for kultur, språk og informasjonsteknologi) - Forskergruppe for tekstteknologi. Universitetsforskning Bergen AS (Unifob)

Allegaten 27, NO-5007 BERGEN, +47 55584222, fax +47 55589470, tone.bruvik[at]aksis.uib.no, www.aksis.uib.no

Privat: Lyshovden 104, NO-5148 Fyllingsdalen, +47 55161123

Prosjekter: Henrik Ibsens skrifter, Menota - Medieval Nordic Text Archive. Stikkord: Tekstkoding generelt, TEI (Text Encoding Initiative), XML.

Kjersti Bruvoll, PhD

NTNU

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU, NO-7491 Trondheim, +47 73596494, kjersti.bruvoll[at]ntnu.no, www.ntnu.no/inl

Språkrådet

Privat: Neptunvegen 8B, NO-7036 Trondheim, +47 90556432, kjersti.bruvoll[at]ntnu.no

Norrøn edisjonsfilologi

Ingvil Brügger Budal, Førstelektor

NLA Høgskolen Bergen

Ingvil.Budal[at]nla.no

Norrønt, fransk, middelalder

Margrethe Støkken Bue

Nasjonalbiblioteket

Postboks 2674 Solli, NO-0255 Oslo, +47 23276315, margrethe.bue[at]nb.no

Kritisk noteedisjon, musikkfilologi, digital humaniora. Utgiver av Halfdan Kjerulfs dagbøker i NB kilder.

Anders Burman , fil. dr, docent i idéhistoria

Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola, SE-141 89 Huddinge, anders.burman[at]sh.se

Privat: Skönviksvägen 275, SE-122 66 Enskede, +46 0701 679915

C.J.L. Almqvists Samlade Verk

Lars Burman, Överbibliotekarie, Professor

Uppsala universitetsbibliotek; Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Box 632, SE-751 26 Uppsala, +46 (0)18 - 471 29 40, fax +46 (0)18 - 50 31 93, Lars.Burman[at]littvet.uu.se

Svenska Vitterhetssamfundet (styrelseledamot)

Privat: Börjegatan 7, SE-753 13 Uppsala, +46 (0)70 - 619 58 04

C.J.L. Almqvists Samlade Verk

Gunilla Byrman, docent i nordiska språk

Institutionen för humaniora, Växjö universitet, Sverige

Växjö universitet, SE-351 95 Växjö, +46 470 70 84 14, gunilla.byrman[at]lnu.se

Privat: Skatteberga 1392, SE-247 92 Södra Sandby, +46 46 51145

digitalisering av ett handskriftsmaterial från 1800-talet av medeltida ballder, intermedialitet och den medeltida balladen

Maja Bäckvall, fil. dr.

Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Box 527, SE-75120 Uppsala, +46 18 4717873, maja.backvall[at]nordiska.uu.se

Fornvästnordisk filologi, ny-/materialfilologi, runologi, avsändare och mottagare

Gudleiv Bø, Førsteamanuensis, dr. philos.

Universitetet i Oslo

Inst. f. nordistikk og litteraturvitenskap, P. b. 1013, NO-0315 Oslo, +47 22856766, fax +47 22857100, gudleiv.bo[at]inl.uio.no

Privat: Hestekleiva 30, NO-1350 Lommedalen, +47 67560968

konferanse, nov. 1999

Hilde Bøe, edisjonsfilolog og teknisk redaktør, www.emunch.no, Munch-museet, Oslo. hilde.boe[at]munchmuseet.no

Prosjekt Edvard Munchs tekster

Styremedlem i Det norske språk- og litteraturselskap (NSL), http://www.bokselskap.no/hjelp_om/nsl

Munch-museet, Pb 1453 Vika, NO-0116 Oslo, +47 23 49 35 24, fax +47 23 49 35 01, hilde.boe[at]munchmuseet.no, munchmuseet.no,emunch.no

Privat: Vestavn. 58b, NO-1476 Rasta, +47 414 56 515, hildeboee[at]gmail.com

Utgivelsesfilologi, tekstkoding og vitenskapelig, digital utgivelse, genetisk tekstkritikk. Henrik Ibsen, Edvard Munch. Utgave av Sigbjørn Obstfelders Digte 2010 i NSLs nye digitale bibliotek, bokselskap.no
C   △

Niels Jørgen Cappelørn, direktør, cand.theol., Dr.h.c.

Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Farvergade 27 D, DK-1463 København K., +45 3376 6900 / dir.3376 6911, fax +45 3376 6910, njc[at]sk.ku.dk

DSL

Privat: Store Kannikestræde 15, 3, DK-1169 København K, +45 3316 1080

Søren Kierkegaard, Søren Kierkegaards Skrifter, elektronisk udgivelse, udgivelse af dagbøger/journaler, realkommentering

Erik M. Christensen, professor em., dr.phil,

Humboldt-Universität zu Berlin

Privat: Flade klit 16, DK-7900 Nykøbing Mors, +45 9774 0542, emc[at]post2.tele.dk

Johannes V. Jensens digte (udg. for Gyldendal)

Karsten Christensen, cand.phil.

Privat: Peblinge Dossering 16 st. th., DK-2200 København N, +45 35349828, karstenmerete[at]christensen.mail.dk

Dick Claésson, Fil. dr, redaktör

Litteraturbanken, dick.claesson[at]ordfabriken.org, litteraturbanken.se

Privat: Tideräkningsgatan 36, SE-41510 Göteborg, +46 31486507, dick.claesson[at]ordfabriken.org

Utgivningsprojekt

Philipp Conzett, Universitetsbibliotekar

Universitetsbiblioteket i Tromsø, UiT Noregs arktiske universitet, NO-9037 Tromsø, +47 77 64 53 61, fax +46 33 435 40 05, philipp.conzett[at]uit.no, http://uit.no/om/enhet/ansatte/person

Eldre nordisk litteratur, kvensk litteratur, nordisk språkvitskap/filologi, eldre norsk språkhistorie, digital humaniora
D   △

Per Dahl, Lektor

Afdeling for Litteraturhistorie, Institut for Kommunikation og kultur, Aarhus Universitet

Langelandsgade 139, DK-8000 Århus C, +45 29903275, litpd[at]cc.au.dk

Privat: Bergmansvej 7, DK-8900 Randers, litpd[at]cc.au.dk

Georg Brandes, Johannes V. Jensen, Christian Molbech, Museologi

Mats Dahlström, Docent

Inst. för biblioteks- och informationsvetenskap

Högskolan i Borås, SE-50190 Borås, +46 33 435 44 21, mats.dahlstrom[at]hb.se www.adm.hb.se/personal/mad/index.htm

Göteborgs universitet

Privat: Höghultsvägen 5, SE-52338 Ulricehamn, +46 321 182018

Digitalisering, vetenskaplig textutgivning och medieteori

Ståle Dingstad, professor i nordisk litteratur

Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier, NO-Pb 1102 Blindern, 0317 Oslo, +47 22856787, stale.dingstad[at]iln.uio.no

Privat: Vestveien 541, NO-3145 Tjøme, +47 33392978

Norsk bokhistorie: produksjon, distribusjon og resepsjon

James Dobreff, doktorand

Lund, Klassiska institutionen, Latin

Sölvegatan 2, SE-22362 Lund, +46 (0)8+ 6400510, commercium2000[at]yahoo.se

Privat: Götgatan 81, 5tr, SE-11662 Stockholm, +46 (0)8+6400510, commercium2000[at]yahoo.se

Critical edition of the Latin correspondence of Herman Samsonius (Samson)and Axel Oxenstierna, dating from 1622 to 1643.

Matthew James Driscoll, Lektor, D.Phil.

Det Arnamagnæanske Institut

Njalsgade 136, DK-2300 København S, +45 3532 8471, fax +45 3532 8468, mjd[at]hum.ku.dk, www.hum.ku.dk/ami

Privat: Strandvejen 77, DK-2100 København Ø, +45 3927 3363

Islandsk litteratur, især den populære litteratur i perioden 1700-1900.

Rolf E. DuRietz, Föreståndare

Center for Bibliographical Studies, Uppsala

Øvre Slottsgatan 10, SE-75310 Uppsala, Sverige

Privat: Box 1025, SE-75140 Uppsala, Sverige, +46 018-133511, dahlia[at]comhem.se

Dokumentarisk utgivning, framför allt korrespondens och dagböcker; även äldre material i tidningar och tidskrifter.
Utgiver sedan 1974 "Text: Svensk Tidskrift för Bibliografi" (irreguljär; vol. 7, nr 1, utkommer i juni 2008). Utgiver sedan 1977 "Swedish Imprints 1731-1833: A Retrospective National Bibliography" (vol. 86 & 87 utkommer i juli 2008).
E   △

Nina Edgren-Henrichson, Redaktionschef

Svenska litteratursällskapet i Finland

Riddaregatan 5, FIN-00170 Helsingfors, Finland, +358 9-61 87 71 76,, fax +358 9-61 87 75 50, Nina.Edgren-Henrichson[at]sls.fi, www.sls.fi

Olika slag av källutgåvor

Margret Eggertsdottir, cand. mag.

Stofnun Arna Magnussonar

Arnagardi vid Sudurgötu, IS-101 Reykjavik, +354 5254014, fax +354 5254035, megg[at]hi.is, www.am.hi.is

Privat: Vidimelur 37, IS-107 Reykjavik, +354 5521807

Islandske håndskrifter efter reformationen, baroklitteratur, en tekstkritisk udgave af Hallgrimur Peturssons samlede værker

Marianne Egeland, Professor

Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Postboks 1102 Blindern, 0315 NO-Oslo, +47 22 85 79 38, fax +47 22 85 71 00, r.m.egeland[at]iln.uio.no

Øyvind Eide, vikarierende professor

Digital Humanities – Historisch-Kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung

Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, D-50931 Köln, Tyskland, Tel.: +49 – 221 – 470 1751, oeide[at]uni-koeln.de

Privat: Fürst-Pückler-Str. 58, 50935 Köln, Tyskland, http://www.oeide.no/

Faksimiler av manuskripter, digital tekstutgivelse, tekstkoding; konseptmodellering, intermedialitet.

Thomas Ek, Fil dr

Privat: Lilla Tvärgatan 13, SE-223 53 Lund, +46 15 12 96, thomas.ek[at]comhem.se

Kari Haarder Ekman, Fil. dr.

Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet., kari.haarder[at]littvet.su.se

Privat: Storsvängen 75, SE-12943 Hägersten, +46 08 977986

Den kulturella skandinavismen, Emilie Demant Hatt, Bengt Berg, populärvetenskaplig litteratur om Lappland.

Michel Ekman, Fil.lic., forskare

Svenska litteratursällskapet i Finland

Riddaregatan 5, FIN-00170 Helsingfors, +358 9-61877510, www.sls.fi

Litteraturvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi

Privat: Eriksgatan 15 D 51, FIN-00100 Helsingfors, +358 9-6851205, michel.ekman[at]welho.com

J.L. Runeberg: Samlade skrifter

Sonja Entzenberg, Doktorand

Institutionen för nordiska språk

Box 527, SE-751 20 Uppsala, +46 018-471 34 04, Sonja.Entzenberg[at]nordiska.uu.se, www.nordiska.uu.se

Privat: Ringgatan 12 A, SE-752 17 Uppsala, +46 018-12 90 73

Jag arbetar med en ekonomisk text från 1514, nämligen C 21: Jordebok över fru Gunnild Johansdotter (Beses) arvegods samt hennes mans Erik Turesson (Bjelkes) arvegods i Skåne och Blekinge.

Rikard Ericsson, Doktorand

Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Boxx 200, SE-405 30 Göteborg, +46 317864557, Rikard.Ericsson[at]lit.gu.se

Privat: Waernsgatan 2A, SE-416 70 Göteborg, +46 31167141

1600-tal, Folkböcker, Johan Runius, Johannes Bureus

Nina Marie Evensen, edisjonsfilolog, cand. philol.

Henrik Ibsens skrifter

Styremedlem i Det norske språk- og litteraturselskap (NSL), http://www.bokselskap.no/hjelp_om/nsl

Privat: Gravdalsveien 2g, NO-0756 Oslo, +47 92060359, ninamevensen[at]gmail.com

Tilknyttet Ludvig Holbergs skrifter, Henrik Ibsens skrifter og M.B. Landstads skrifter. Redaktør for tekstkritisk utgave av Cora Sandels Alberte-trilogi (2002).
F   △

Laurids Kristian Fahl, seniorredaktør, cand.mag.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Christians Brygge 1, DK-1219 København K, +45 50 77 74 77, lkf[at]dsl.dk

Privat: Elvergårdsvej 7, DK-2610 Rødovre, +45 25 85 15 25

Ingrid Falkenberg

Privat: Kløverenga 10, NO-1363 Høvik, +47 97763958, ingrid.falkg[at]gmail.com

utgivelsesprosjekter

Pia Forssell, hovedredaktör, fil. dr

Svenska litteratursällskapet i Finland

Riddaregatan 5, FIN-00170 Helsingfors, +358 (9)61 87 71 12, fax +358 (9)61 87 72 77, Pia.Forssell[at]sls.fi, www.sls.fi

Zacharias Topelius Skrifter, www.topelius.fi

Christian Alenkjær Frandsen, Kandidatstuderende

Grundtvig Centeret, Vartov

Farvergade 27A, 1, DK-1463, København K, +45 40 84 02 98,

Privat: Thurøvej 10, 3. tv., DK-2000 Frederiksberg, +45 23 41 13 87, christian.alenkjaer.frandsen[at]gmail.com

Grundtvig. Editionsfilologi. Digital tekstudgivelse www.grundtvigsvaerker.dk

Britta Olrik Frederiksen, lektor, mag.art.

Det Arnamagnæanske Institut

Njalsgade 136, DK-2300 København S, +45 35 32 84 72, fax +45 35 32 84 68, britta[at]hum.ku.dk

ældre østnordisk filologi, sproghistorie, editionshistorie, udgave af AM 76 8vo

Christina Holst Færch, Cand.mag.

Nordisk Institut, Aarhus Universitet

Privat: Ludvig Holbergs Vej 3, DK-8230 Åbyhøj, +45 22 81 87 48, chrasser[at]hotmail.com

Barokkens utrykkelige tekster.
Hans Hansen Nordrups forfatterskab
G   △

Hans Walter Gabler, Universitetsprofessor (pensionerad)

Institut für Englische Philologie LMU München

Schellingstrasse 3, D-80799 München, gabler[at]anglistik.uni-muenchen.de

Privat: Mangfallstrasse 14, D-81547 München, +49-89 6420 8358, gabler[at]anglistik.uni-muenchen.de

James Joyce: utgåvor av “Ulysses”, “Dubiners”, “A Portrait of the Artist as a Young Man”; utgåvor av dramatiska texter från engelska 1600-talet; editionsvetenskaplig teoribildning; skrivprocesser i manuskript av Milton, Joyce, Virginia Woolf; “critique génétique” (kontakt med ITEM, Paris); rådgivare till projektet «James Joyce, Ulysses, Digital Critical and Synoptic Edition», f.n. lokaliserat i Antwerpen.

Nils Galindo-Sjöberg, laureatus i latin och medeltida studier

Institutionen för klassiska språk vid Stockholms Universitet

Privat: Hornsgatan 147, SE-117 34 Stockholm, +46 0707681737, nils.galindo-sjoberg[at]bredband.net

Jag arbetar just nu med att skriva en handbok i latinsk metrik.

Thomas Gartz, Fil.lic.

Svenska litteratursällskapet i Finland

Privat: Norrtullsvägen 1 B 16, FIN-07900 Lovisa, +358 (0)400 606237, thomas.gartz[at]sulo.fi

Zacharias Topelius Skrifter

Axel Teich Geertinger, forsker, ph.d.

DCM, Det Kongelige Bibliotek

Postboks 2149, DK-1016 K benhavn K, +45 33474706, atge[at]kb.dk, www.kb.dk/da/kb/nb/mta/dcm

Privat: Borgmester Nielsens Vej 142, DK-3700 Rønne, +45 56911229, axel[at]teich-geertinger.dk

Musikfilologi, nodeudgivelse

Knud Bjarne Gjesing, Ekstern lektor

Center for Nordiske Studier, Syddansk Universitet

Campusvej 55, DK-Odense M

Privat: Rudmevej 106, DK-Ringe, +45 62 27 19 89, gjesing[at]mail.dk

Har udgivet tekster af Grundtvig, Ingemann, Ørsted, Sophus Claussen, Harald Kidde og Peter Seeberg.
Arbejder på projekt om Ernesto Dalgas.

Juerg Glauser, Prof. Dr.phil.

Universitaet Zuerich, Deutsches Seminar, Abt. fuer Nordische Philologie

Schoenberggasse 9, CH-8001 Zürich, Schweiz, +45 00411 634 25 12, fax 00411 634 49 05, jglauser[at]ds.uzh.ch, www.unizh.ch/ds

Universitaet Basel, Deutsches Seminar, Abt. für Nordische Philologie

Tekstteori (transmission), New Philology, middelalder, 1500-tal - 1700-tal

Elisabet Göransson, Doktorand

Klassiska institutionen

Sölvegatan 2, SE-223 62 Lund, +46 46 13 49 81, fax +46 46 22 24 227, elisabet.goransson[at]klass.lu.se

Privat: Erik Dahlbergsgatan 6, SE-222 30 Lund, +46 46 39 04 29

Sophia Elisabeth Brenners korrespondens

Hans Götzsche, Lektor, cand.phil. & Fil dr.

Aalborg Universitet, Center for Lingvistik

Nyhavnsgade 14, DK-9000 Aalborg, +45 9940 9058, fax +45 98 15 94 34, goetzsche[at]hum.aau.dk, www.hum.auc.dk/cfl/

Privat: Bakkebo 45, DK-9240 Nibe, +45 98 35 13 54

Jens Grandell, Fil.mag.

Svenska litteratursällskapet i Finland

Riddareg. 5, FIN-00170 Helsingfors, +358 9-618 777 556, jens.grandell[at]sls.fi

Privat: Aleksis Kivis gata 26 A 20, FIN-00500 Helsingfors

Zacharias Topelius Skrifter

Bente Granrud, seksjonsleder

Nasjonalbiblioteket

Postboks 2674 Solli, NO-0203 Oslo, +47 23276164, bente.granrud[at]nb.no, nb.no

Ansvarlig seksjonsleder for NB kilder, Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser av viktige dokumenter fra vår samling

Helene Grønlien, Ph.d-stipendiat

Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Privat: Ingeborgsgt. 8c, NO-0658 Oslo, +47 47234230, helenegro[at]gmail.com

Ane Grum-Schwensen, ph.d.-stipendiat/museumsinspektør

Syddansk Universitet, Institut for Litteratur, kultur og medier

Campusvej 55, DK-5230 Odense M., +45 26155362, anegrum[at]gmail.com

Odense Bys Museer/H.C. Andersens Hus

Privat: Fredensvej 11, DK-42220 Korsør, +45 26155362

H.C. Andersen, Kierkegaard, Ibsen, Strindberg, Lindgren

Guvarur Mr Gunnlaugsson, handritafræingur

Stofnun rna Magnssonar slenskum fræum , Hskla slands

vi Suurgötu, IS-101 Reykjavk, +354 525 4024, fax +354 525 4035, gudvardr[at]hi.is, www. am.hi.is

Privat: Grundarstgur 9, IS-101 Reykjavk, +354 552 0510

Skrift, sproghistorie, tekstkritik

Ulrika Gustafsson, Fil.dr, redaktör, skribent

Privat: Bergtallsvägen 34, SE-12560 Älvsjö, +46 07 22 41 19 78, ulrika.gustafsson[at]textochkultur.se

utgivare och redaktör för Läsning för barn, Zacharias Topelius Skrifter, på uppdrag av Svenska litteratursällskapet i Finland

Pamela Gustavsson, förste arkivarie, fil.mag.

Svenska litteratursällskapet i Finland

Riddaregatan 5, FIN-00170 Helsingfors, +358 (9)61 87 74 58, fax +358 (9) 61 87 74 77, pamela.gustavsson[at]sls.fi, www.sls.fi

Privat: Mariegatan 10 A 9, FIN-00170 Helsingfors

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg
H   △

Jon Haarberg, professor, dr. art.

Allmenn litteraturvitenskap/ILOS, Univ. i Oslo

Postboks 1003 Blindern, NO-0315 Oslo, +47 2285 4325, fax +47 2285 6887, jon.haarberg[at]ilos.uio.no

Privat: Nordengveien 14, NO-0755 Oslo, +47 2252 3212

tekstkritisk teori, filologihistorie, bokhistorie, utgivelsesprosjekter (Petter Dass, A.O. Vinje)

Boel Hackman, fil.dr.

Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, SE-106 91 Stockholm, +46 8163537, fax +46 8155874, Boel.Hackman[at]littvet.su.se

Privat: Friggavägen 14, SE-182 63 Djursholm, +46 87556463, fax +46 87551798, Boel.Hackman[at]telia.com

Edith Södergran, kommentarer till Dikter och aforismer, Svenska litteratursällskapet i Finland

Eva Haettner Aurelius, professor

Litteraturvetenskapliga institutionen

Helgonabacken 12, SE-223 62 Lund, +46 222 3479, eva.haettner_aurelius[at]litt.lu.se

Privat: Karl XI Gatan 8 a, SE-222 20 Lund, +46 306 207

brevutgivning, utgivning av 1600-tals och 1700-talstexter

Irene Hagen

Privat: Brekkelia 5E, NO-0882 Oslo, +47 22 71 27 45, irene.hagen[at]getmail.no

Hovedoppgave(foreløpig tittel): Tekstetablering av Sjur Gabriel (1887), Amalie Skram

Jan Ragnar Hagland, Professor, Dr. philos.

Nordisk institutt, NTNU, Trondheim

Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU), NO-7491 Trondheim, +47 73596407, jan.ragnar.hagland[at]hf.ntnu.no

Privat: Hans Hagerups gate 10, NO-7012 Trondheim, +47 73524862, fax +47 73596411, jan.ragnar.hagland[at]hf.ntnu.no

Arbeider først og fremst med utg. av mellomaldermateriale. Men er elles interessert i forf. frå eldre nytid. Har arbeidd med utg. av tekster av Hans Jacob Wille, Johan Nordahl Brun, J. E. Gunnerus og Søren Richard Hagerup.

Anne Mette Hansen, adjunkt, ph.d.

Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet

Njalsgade 136, DK-2300 København S, +45 3532 8500 DIR 3532 8713, amh[at]hum.ku.dk, nfi.ku.dk

Privat: Gammel Kongevej 152 A, 1. tv., DK-1850 Frederiksberg C, +45 3887 8270

Editionsfilologi, materialfilologi, boghistorie, kodning/opmærkning af tekster

T.B. Hansen, Student masterprogram

Universitetet i Oslo

Gyldendal Norsk Forlag

Wigestrand forlag

Privat: Jens Bjelkes gate 7, NO-0562 Oslo, +47 22372150, imperium[at]skyggespill.no

Generelt interessert i edisjonsfilologi og bokhistorie; mener at dette er et forsømt område, både innenfor litteraturvitenskapen generelt, og i forbindelse med praktisk litteraturformidling (forlagsbransje og anmeldelser). Deltok på konferansen i Oslo 2005, og håper å kunne delta i Uppsala 2007.

Jorunn Hareide, professor

Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Postboks 1102 Blindern, NO-0317 Oslo, +47 22856939, fax +47 22857100, jorunn.hareide[at]iln.uio.no

Privat: Hafrsfjordsgate 26 B, NO-0268 Oslo, +47 22445802, jorunn.hareide[at]inl.uio.no

Magdalene Thoresens brev (utgivelsesprosjekt for Det norske språk- og litteraturselskap

Odd Einar Haugen, professor

Nordisk institutt

Sydnesplassen 7, NO-5007 Bergen, +47 55582417, fax +47 55589660, odd.haugen[at]nor.uib.no

Privat: Claus Frimannsgate 8, NO-5011 Bergen, +47 55233856

Norrøn tekstkritikk og tekstutgjeving, stemmatologi, manuskriptanalyse, tekstkoding.

Anders Hedman, fil. mag, litteratur- och arkivvetenskap

Privat: Hodellvägen 11, 129 35 Hägersten, +46 08-6606561, +46 (0)73-850 2526, anders.hedman[at]yahoo.se, http://www.linkedin.com/in/andershedman

Datering av Frödings ungdomsdikter

Ingela Hedström-Bolton, PhD, Redaktör/Editor

Svenskt Diplomatarium/Diplomatarium Suecanum

Riksarkivet/Swedish National Archives, Box 12541, SE-102 29 Stockholm, Tel. (+46) 10 476 70 00, Tel. dir. (+46) 10 476 71 91, www.riksarkivet.se/diplomatariet, ingela.hedstrom[at]riksarkivet.se

östnordisk språkhistoria, medeltida litteratur, diplomatik, handskriftsutgivning

Barbro Wallgren Hemlin, FD Universitetslektor

Institutionen för svenska språk, Uppsala universitet

Box 200 Göteborgs universitet,SE-405 30 Göteborg +46 707561675, barbro.wallgren-hemlin[at]svenska.gu.se

Utgivningen av Esaias Tegnérs kyrkliga tal.

Paula Henrikson, docent

Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Paula.Henrikson[at]littvet.uu.se

1800-talslitteratur; editionshistoria; editionsteori; bokhistoria

Carola Herberts, fil.mag.

Svenska litteratursällskapet i Finland

Riddareg. 5, FIN-00 170 Helsingfors, +358 (9)61 87 75 12, carola.herberts[at]sls.fi

Zacharias Topelius Skrifter

Gunilla Hermansson, Professor i litteraturvetenskap

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet

Box 200, 405 30 Göteborg, 031-7864558, gunilla.hermansson[at]gu.se

Almqvist

Sigbjørn Hernes, Hovedbibliotekar

Høgskolen i Lillehammer

Biblioteket, NO-2626 Lillehammer, +47 61288395, fax +47 61288195, sigbjorn.hernes[at]hil.no

Privat: Heggebærvn. 4, NO-2609 Lillehammer, +47 61261633, sigbjorn.hernes[at]hil.no

Dokumentasjonsvitenskap - bibliometri

Malene Michelle Heuser, Studerende

Kbenhavns Universitet, DK-1815

Privat: Paludan Mllers Vej 10, 3. th, DK-1815 Frederiksberg C, malenemichelle[at]hotmail.com

Troels Hollesen, studerende

Aalborg Universitet, Institut for kommunikation

Privat: Rugvangen 18, DK-9240 Nibe, +45 9835 2264

Projekt på 9. semester i dansk Datering af folkeviser

Anne Grete Holm-Olsen, cand.philol.

Det norske språk- og litteraturselskap

Drammensv. 42, NO-0262 Oslo, +47 23 27 60 62

Privat: Trollsvingen 3, NO-0854 Oslo, +47 22 46 00 37

Kommentert utgave av Jonas Lies brev 1852-1908

Henrik Horstbøll, Professor

Bokhistoria. Institutionen för kulturvetenskaper. Lunds Universitet

Biskopsgatan 7, SE-223 Lund, +46 462223142, Henrik.Horstboll[at]kultur.lu.se

Privat: Møllebakken 4, DK-3400 Hillerød, +45 48252117, Henrik.Horstboll[at]kultur.lu.se

Boghistorie

Claus Huitfeldt, Førsteamanuensis

Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen

Postboks 7805, NO-5020 Bergen, +47 5558 3013, fax +47 5558 9470, Claus.Huitfeldt[at]fil.uib.no, www.hf.uib.no/i/Filosofisk/Claus

Tekstkritikk, tekstkoding. Wittgenstein
I   △

Elise Iuul, editionsfilolog

Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Farvergade 27D, DK-1463 København K, +45 33 76 69 22, fax +45 33 76 69 10, www.sk.ku.dk

Privat: Rolfsvej 12, 1.tv, DK-2000 Frederiksberg, +45 60 95 88 11, eliseiuul[at]gmail.com

J   △

Christian Janss, førsteamanuensis tysk litteratur

Universitetet i Oslo Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

P.b. 1003 Blindern, NO-0315 Oslo, +47 22 85 68 71, christian.janss[at]ilos.uio.no

Privat: Tollef Gravs v 143, NO-1358 Jar, +47 67155808, fax +47 22856887

Ledende filolog ved Henrik Ibsens skrifter 2002-2010

Torben Jelsbak, postdoc

Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet

Njalsgade 120, DK-2300 S København, +45 35 32 83 88, tjelsbak[at]hum.ku.dk

Privat: Hellasvej 16, DK-2300 S København, +45 33 23 86 05

Aktuelt udgivelsesprojekt: Tom Kristensens Hærværk til Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs serie "Danske Klassikere"

Anja May Jensen, Studerende

Humaniora

Privat: Lyngby 776, SE-247 99 Genarp, anjamay[at]gmail.com

Finn Gredal Jensen, seniorredaktør, cand.mag. et jur.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Christians Brygge 1, DK-1219 København K, +45 33138420 - 9604, fgj[at]dsl.dk, www.dsl.dk

Privat: Blågårdsgade 2, 2.tv., DK-2200 København N, +45 3535 1785, fg[at]image.dk

Ludvig Holberg, Poul Martin Møller, H.C. Andersen, Søren Kierkegaard m.fl.

Lisbeth Ahlgren Jensen, Seniorforsker, mag. art.

Dansk Center for Musikudgivelse

Det Kongelige Bibliotek, Postboks 2149, DK-1016 København K, +45 33474705

Privat: Willemoesgade 87, 3. th., DK-2100 København Ø, +45 35382497, lisbeth.ahlgren[at]jubii.dk

Udgivelse af musik med tilknytning til Danmark eller i danske samlinger, overvejelser om udgivelse af en komponist "samlede værker", formidling af tekstkritiske udgaver til forskellige målgrupper

Charlotte Frantzdatter Johansen, Stud. mag. art.

Den Arnamagnæanske Samling, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet

Njalsgade 136, DK-2300 København S

Privat: Mäster Henriksgatan 8, SE-21158 Malmö, +45 51 90 85 98, Charlotte[at]frantzdatter.dk, www.Frantzdatter.dk

þorsteinn saga bæjarmagns, Material filologi, Hrlf saga Kraka, Stemmatologi....

Martin Blok Johansen

Johannes V. Jensen-Centret, Århus Universitet

Niels Juels Gade 84, DK-8200 Århus N, +45 89421879, BLOK[at]via.dk

Privat: Gustav Wieds Vej 7, DK-8000 Århus C

St. St. Blicher, Johannes V. Jensen, transtekstualitet

Maren Jonasson, forskare

Institutionen för språk och kultur/ämnet historia

Arken, Fabriksgatan 2, FIN-20500 Åbo, +358 2 215 43 46, fax +358 2 215 48 45, mjonasso[at]abo.fi

Privat: Ursinsgatan 13 B 33, FIN-20100 Åbo, +358 40 757 8485, mjonasso[at]abo.fi

Anders Chydenius samlade verk, C.F. Hornstedts resa till Ostindien

Eva Jonsson, fil.dr

Privat: Västeråsgatan 10 D, SE-113 43 STOCKHOLM, +46 8 33 23 97, Eva.Jonsson[at]passagen.se

Utgivning av Gustaf Frödings dikter från hospitalet (SVS)

Már Jónsson, professor

Historisk Institutt, Islands Universitet

Nyi Gardur, IS-101 Reykjavik, +354 525 42 45, marj[at]hi.is, hi.is/~marj

Privat: Hringbraut 98, IS-107 Reykjavik

Middelalderlov, yngre dokumenter og domböker, utgaveteori

Regina Jucknies, doktorand, M.A.

Skand. Abt. d. Germanistischen Seminars der Universität Bonn

Am Hof 1 d, D-53113 Bonn

Privat: Friesdorfer Str. 207, D-53 175 Bonn, +354 +49-228-46 63 20, rjucknies[at]web.de

isländska handskrifters transmission under 1600- och 1700-talen, svenska Antikvitetskollegiets editioner av isländska texter mm

Ann-Mari Jönsson, Docent

Projekt Linnékorrespondensen, Slottet, ing. HO,, SE-752 37 Uppsala, + fax +46 18 471 62 70, ann-mari.jonsson[at]idehist.uu.se

Privat: Kungsgatan 25, SE-753 32 Uppsala, +46 18 10 56 22

Carl von Linnés korrespondens

Arne Jönsson, Professor

Språk- och litteraturcentrum, latin

Box 201, SE-221 00 LUND, +46 2229356, fax +46 2224428, Arne.Jonsson[at]klass.lu.se, www.sol.lu.se/latin/person/ArneJonsson

Axel Oxenstierna, Sophia Elisabeth Brenner, Alfonso av Jaén. Senaste utgåvor: Arne Jönsson (ed.), Letters from Sir James Spens and Jan Rutgers (The Works and Correspondence of Axel Oxenstierna, II:13). Arne Jönsson (ed.), Letters from Carl Marinus (The Works and Correspondence of Axel Oxenstierna, II:14) Projekt: Linné och Sydamerika: Utgåva av Diarium Surinamicum, Linnélärjungen Daniel. Projektledare: Arne Jönsson. Øvriga medlemmar: James Dobreff

Aage Jørgensen, fhv. lektor, cand.art.

aagejorg[at]gmail.com

Privat: Bakkelodden 2, DK-8320 Mårslet, +45 86 27 05 37

H.C. Andersen, Johannes V. Jensen, Nobelprisen

Jon Gunnar Jørgensen, Professor, dr. philos.

Universitetet i Oslo, ILN

boks 1102 Blindern, NO-0317 Oslo, +47 22 85 76 36, fax +47 22 85 71 00, j.g.jorgensen[at]iln.uio.no

Privat: Rasmusbakken 15, NO-0962 Oslo, +47 22 16 23 26

Henrik Ibsen. Norrøn filologi

Maria Jørgensen, ph.d.-stipendiat, mag.art.

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Københavns Universitet, Njalsgade 128, 2300 København S, xnt712[at]hum.ku.dk

Privat: Holmbladsgade 76, 4.th., DK-2300 København S, +45 30428172, maria.joerg[at]gmail.com

Projekt: Filologi som litterært greb hos Vladimir Nabokov og Anne Carson

Merete K. Jørgensen, ledende redaktør

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Gammeldansk Ordbog

Christians Brygge 1, 1., DK-1219 København K, +45 33 13 84 20 * 96 23, fax +45 33 14 06 08, mkj[at]dsl.dk

Privat: Ferskenvej 17, DK-2400 Købenahvn NV, +45 38 34 20 72

K   △

Katarzyna Anna Kapitan, ph.d.-studerende

Københavns Universitet

Njalsgade 136, b. 27.2.42, DK-2300 KØBENHAVN, kak[at]hum.ku.dk, http://nfi.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/542293

Mit Ph.D-projekt omhandler overleveringen og receptionen af Hrómundar saga Gripssonar, en af flere 'tabte' Oldislandske sagaer, dvs. sagaer som man har beretninger om fra Middelalderen, men som ikke lader til at have overlevet i deres originale form.

Maria Karlsson, fil. dr. i litteraturvetenskap

Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala uiversitet

Slottet, Ing A 0, SE-752 37 UPPSALA, +46 018 471 2941, Maria.Karlsson[at]littvet.uu.se

Privat: S:t Eriksg 75 B, SE-113 32 Stockholm, +46 08-313138

Selma Lagerlöf, nordiskt sekelskifte 1800/1900

Sakari Katajamäki, Specialforskare

EDITH kritiska utgåvor av finsk litteratur (Finska Litteratursällskapet)

Mariegatan 19 D 45, FIN-00171 Helsingfors, +358 9201131285, fax +358 91312 3268, Sakari.Katajamaki[at]finlit.fi

Esther Schat Kielberg, cand.phil., udgiver for DSL, tidl. redaktør smst. (bl.a. Danske Klassikere)

Medlem af DSL

Henrik Ibsens Vej 6, 3. th., DK-1813, Frederiksberg C, +45 41651306, estherk[at]mail.dk

Dansk Skønlitteratur (udgiver af H.C. Andersen, Herman Bang, Sophus Claussen, Johs. Ewald, Martin A. Hansen, Knud Hjortø, Jakob Knudsen, Henrik Pontoppidan m.fl.).

Erika Kihlman, Universitetslektor

Romanska och klassiska institutionen Stockholms universitet, SE-10691 Stockholm, +46 8162156, fax +46 33 435 40 05, erika.kihlman[at]su.se

senmedeltida latinska undervisningstexter; Ars edendi (ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet)

Rainer Knapas, fil. lic.

rainer.knapas[at]welho.com

Privat: Skarpskyttegatan 11 D 30, FIN-00120 Helsingfors

Zacharias Topelius Skrifter

Anders Leegaard Knudsen, Seniorredaktør

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Christians Brygge 1, DK-1219 København K, +45 33130660, alk[at]dsl.dk, dsl.dk

Privat: Skovtoften 72, DK-4800 Nykøbing Falster, +45 54851371, ene.alk[at]mail.dk

Middelaldertekster

Jette Knudsen, cand.phil.

Privat: Dybendalsvej 19, DK-2720 Vanløse, +45 3879 2980, fax +45 3879 2987

Søren Kierkegaards Skrifter, editionsfilologi og -teknik, elektronisk udgivelse, udgivelse af dagbøger og breve

Ossi Kokko, Forskare

EDITH - kritiska utgåvor av finsk litteratur (Finska Litteratursällskapet)

Mariegatan 19 D 45, FIN-00171 Helsingfors, +358 9201131351, ossi.kokko[at]finlit.fi

Johnny Kondrup, Professor, dr.phil.

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Njalsgade 120, DK-2300 København S, +45 35 32 83 63, kondrup[at]hum.ku.dk, inss.ku.dk/ansatte/?id=126378&vis=medarbejder

Søren Kierkegaards Skrifter (http://www.sks.dk); Grundtvigs Værker (http://www.grundtvigsværker.dk);

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Privat: C.V.E. Knuthsvej 24, DK-2900 Hellerup, +45 39 30 40 80

Nordisk litteraturhistorie. Editionsfilologi og hermeneutik. Dansk Editionshistorie (http://danskeditionshistorie.ku.dk/).

Egil Kraggerud, professor, dr.philos.

Klassisk og romansk institutt, klassisk faggruppe

Niels Treschows Hus, Postboks 1007, Blindern, NO-0315 Oslo, +47 22 85 68 40, fax +47 22 85 44 52

Privat: Bygdøy allé 13, NO-0257 Oslo, +47 22 44 27 44

Henrik Ibsens skrifter

Marek Thue Kretschmer, professor, dr. art.

NTNU - Institutt for Historie og Klassiske Fag, NO-7491 Trondheim, +47 73596443, marek.kretschmer[at]ntnu.no, www.ntnu.no/ansatte/marek.kretschmer

Privat: Soltun, Lianhaugen 1, NO-7025 Trondheim, +47 72558069

Edisjonsfilologi, spesielt innenfor den latinske middelalder

Kristoffer Kruken, professor

Universitetet i Oslo

Postboks 1011 Blindern, NO-0315 Oslo, +47 22 85 47 98, fax +47 22 85 43 81, kristoffer.kruken[at]iln.uio.no

Har utgitt kommenterte utgaver av Ivar Aasen: Norsk Navnebog (1878/1997), Ordbog over det norske Folkesprog (1850/2000) og Norsk Ordbog (1873/2003), alle i samarbeid med Terje Aarset, dessuten Sophus Bugges brev (I-III, 2004). Arbeider nå med en kommentert utgave av P.A. Munchs navneavhandlinger (1849, 1854, 1857). Forbereder en filologisk oversikt over navneformer i eldre bibeloversettelser og i et utvalg historisk litteratur, med vekt på 1700- og 1800-tallet.

Sebastian Köhler, redaktör, fil. mag. & dipl.ingenjör

Svenska litteratursällskapet i Finland

PB 158, FIN-00171 Helsingfors, +358 961877232, sebastian.kohler[at]sls.fi

Zacharias Topelius Skrifter

Anne Jorunn Kydland, Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

NO-2674 Solli, +47 23 27 60 52, annejorunn.kydland[at]nb.no, www.nb.no

Privat: Gimleveien 29 b, NO-1358 Jar, +47 93 80 13 29, aj.kydland[at]gmail.com

Musikkhistorie

Karsten Kynde, datalog, cand.scient.

Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet, www.sk.ku.dk/kynde/

Grundtvigcenteret, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Privat: Søndre Fasanvej 62, 1, DK-2000 Frederiksberg, +45 2089 8484, karsten[at]kynde.dk

Søren Kierkegaards Skrifter, 1997-2012. Henrik Pontoppidan, romaner i adskillige udgaver, 1997. Blixen, Holberg, Grundtvig og Møller. Elektronisk udgivelse.
L   △

Jørgen Langdalen

jorgen.langdalen[at]getmail.no

Musikkedisjon. Digital edisjon. Johan Svendsens Verker.

Henning Christian Larsen, webjournalist, BA

Privat: Høje Gladsaxe 38, st. tv, DK-2860 Søborg, +45 61797824, hcl1944[at]live.dk

nordiske forfattere i perioden 1850-1950

Larsen, Lars Frode, dr. philos., forsker

Universitetet i Tromsø, NO-1084 Oslo

Privat: Maria Dehlis vei 59, NO-1084 Oslo, +47 22 25 84 32

Utgivelse av Knut Hamsuns sakprosa

Lennart Larsson, docent i nordiska språk

Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet

Box 527, SE-751 20 Uppsala, +46 018-4711284, lennart.larsson[at]nordiska.uu.se

Privat: Stormgatan 19, SE-754 31 Uppsala, +46 018-256321

lexikografihistoria, äldre nysvenska

Kathrine Nyhus Laursen, Cand. Mag. i Litteraturhistorie

Privat: Præstehøj 49, DK-Præstehøj 49 Stormgatan 19, +45 28685107, kathrine_laursen[at]yahoo.dk

Udgivelselprojekter, forfattere, konferencer

Hanne Lauvstad, Dr.art., Leksikograf, Det Norske Akademis Store Ordbok

Kunnskapsforlaget

Gullhaug torg 1, Postboks 4432 Nydalen, NO-0403 OSLO, +47 22 02 22 67/907 62 416, hanne.lauvstad[at]kunnskapsforlaget.no

Privat: Olaf Bulls vei 56, NO-0765 OSLO, +47 22 14 18 52

Doktoravhandling om Petter Dass Nordlands Trompet, med vekt bl.a. på tekstkritikk. Tidligere vershistorisk kommentator ved Henrik Ibsens skrifter.

Henk van der Liet, prof.dr.

Universiteit van Amsterdam, Scandinavian Languages and Literature

Spuistraat 134 (room 601), NL-1012 VB Amsterdam, +31 20 525 4664, fax +31 20 525 4625, h.a.vanderliet[at]uva.nl, home.medewerker.uva.nl/h.a.vanderliet/

Privat: Bickerswerf 75 , NL-1013 KV Amsterdam, +31 20 66 44 276

H. Drachmann, Johs. V. Jensen, Th. Hansen [Poul Vad]

Inger Lindell, Forskarassistent

Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, +46 08 340935, inger.lindell[at]nordiska.su.se

Privat: Fleminggatan 95, SE-112 45 Stockholm, +46 653 2338, fax +46 6532338

Johnny Lindholm, stud. mag.

Den Arnamagnæanske Samling

Njalsgade 136, DK-2300 Khavn S

Privat: Århusgade 72, 2. tv, DK-2100 Khavn Ø, +45 35269792, johnny.lindholm[at]gmail.com

Nordisk middelalderfilologi i almindelighed, norrøn filologi i særdeleshed. Editionshistorie (forskeren, udgiveren og brugeren) og tekstkritik. Ved planlægningen af speciale om tekstkritisk udredning af den håndskriftlige overlevering af Gunnlaugs saga ormstungu.

Kristina Linnovaara, arkivchef

Svenska litteratursällskapet i Finland

kristina.linnovaara[at]sls.fi

Utgivning av handskrifter.

Ulla-Britt Lundqvist

Privat: Dobelnsgatan 89, SE-113 52 Stockholm, +46 8 612 0297, ullabrittlundqvist[at]hotmail.com

Jns saga helga

Per Lykke, cand.mag.

Privat: Gråbrødretorv 15, 2. tv., DK-1154 København K, +45 33327377, per[at]lykke.nu

Kaj Munks dramatik

Harry Lönnroth, professor i nordiska språk

University of Jyväskylä

Department of Language and Communication Studies, PO Box 35, FIN-40014, harry.h.lonnroth[at]jyu.fi, www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/henkilosto/henkilosto/lonnroth-harry

Filologisk textutgivning
M   △

Dorte Kobbeltvedt Madsen, Cand.mag. Nordisk Filologi

Arbejdssøgende

Informationsmedarbejder ved Bethlehemskirken, Nørrebro

Privat: Åboulevard 6,2, DK-2200 Kbh. N, +45 2684 6026, dortekobbelt[at]hotmail.com

Lingvistik - semantik Dansk sproghistorie eksikografi Stilistik

Minna Maijala, Researcher

Minna.Maijala[at]gmail.com

Mats Malm, professor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet

Box 200, 405 30 Göteborg, +46 31 7865285, mats.malm[at]lir.gu.se, http://www.gu.se/personal/matsmalm

Privat: Daltorpsgatan 35, 412 73 Göteborg, +46 31 402841

Svenskt 1600- och 1700-tal, nordisk medeltid, antikreception, digitala metoder och material

Anastasia Maravela, Professor i gresk

Inst. for Filosofi, Ide- og Kunsthistorie og Klassiske språk, Universitetet i Oslo

Pb. 1020 Blindern, NO-0315 Oslo, +47 22856843, anastasia.maravela[at]ifikk.uio.no, www.hf.uio.no/ifikk/english/people/aca/anastasm/

Privat: Niels Henrik Abels vei 27, NO-0851 Oslo, +47 22464800

Gammelgresk litteratur, papyri på gresk og koptisk

Ljubica Miocevic, fil.dr

Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet

Stockholms universitet, Litteraturvetenskap, SE-106 91 Stockholm, +46 8 16 35 35, fax +46 8 674 74 90 , lmi[at]littvet.su.se, www.littvet.su.se/forum/viewtopic.php?t=1226

Privat: Attundavägen 60, 168 58 Bromma, +46 (0)732-42 00 34

1800-tal; Clas Livijns verk.

Bergur Rønne Moberg, ekstern lektor

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Njalsgade 120, DK-2300 København S, +45 35385211, bergurmoberg[at]yahoo.dk

DSL har ytret interesse for at udgive udvalgte William Heinesen-breve, men jeg har ikke fået den endelige bekræftelse på dette. Mine kontaktpersoner er: Jørn Lund og Jesper G. Nielsen

Privat: Marstalsgade 26, 1.tv, DK-2100 København Ø, +45 35385211, bergurmoberg[at]yahoo.dk

En tematisk udgivelse af William Heinesens brevkorrespondance med Jørgen-Frantz Jacobsen, Ebba Hentze og andre. Der ligger ca. 25.000 fortrinsvis maskinskrevne sider med breve af William Heinesen. Materialet er fordelt over tre arkivalier, hvoraf to er opbevaret på KB og én i Heinesen-familien. Langt størstedelen af materialet har ikke været i forskerhænder før, og jeg familien har udpeget mig som litterær testamentator for størstedelen af materialet med dertil hørende ret til at kommentere, redigere og udgive brevene.

Birgitte Furberg Moe, Ph.D.-stipendiat

Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Postboks 1102 Blindern, NO-0317 OSLO, +47 93094504, b.f.moe[at]iln.uio.no

Genetisk kritikk, bokhistorie og teksthistorie. Knut Hamsuns forfatterskap.

Tone Modalsli, førsteamanuensis

pensjonert forskningsbibliotekar, Håndskriftsamlingen, Nasjonalbiblioteket Oslo

tonemoda[at]online.no

Privat: Nils Lauritssøns vei 23 C, NO-0854 Oslo, +47 92 60 98 84

Bjarke Moe, ekstern lektor

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet

Karen Blixensvej 1, 2300 København S, +45 26839327, bmoe[at]kb.dk, www.bjarkemoe.dk

Musikfilologi, musikedition, digital edition.

Sigrun Moe, Cand.philol.

Privat: Gamle Hellvikvei 53, NO-1450 Nesoddtangen, +47 66918026, [sigrunmoe874[at]hotmail.com, adressen modtager ikke]

Hovedoppgave 2004 om Ludvig Holberg: Niels Klims reise til den underjordiske verden; edisjons- og resepsjonshistorie.

Jonathan Morén, doktorand

Inst. för lingvistik och filologi, Uppsala Universitet

Box 635, SE-75126 UPPSALA, +46 018-471 14 87, jonathan.moren[at]lingfil.uu.se

Privat: Blodstensvägen 26, SE-75258 UPPSALA, +46 018-51 18 87, jonathan.moren[at]lingfil.uu.se

nordiska författare: Uno Eng, Olof Broman, Hans Henrik Holm, Kristofer Uppdal, C.J.L. Almqvist semitisk filologi: medeltida arabisk filosofi och sufism

Anna Movall, Redaktör, FM.

Svenska litteratursällskapet i Finland

PB 158, FIN-00171 Helsingfors, anna.movall[at]sls.fi, www.topelius.fi

Zacharias Topelius Skrifter

Daniel Möller,Fil dr, docent i litteraturvetenskap

Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Box 201, SE-221 00 LUND, +46 462228486, daniel.moller[at]litt.lu.se

Privat: Svanegatan 7B, SE-222 24 LUND, +46 709689622, daniel.moller[at]litt.lu.se, www.sol.lu.se/person/DanielMoller

Mina forskningsintressen återfinns fr.a. på det tidigmoderna litterära fältet (15001800) och omfattar bl.a. studiet av tillfällespoesi och utgivning av äldre tryck och handskrifter. Intresset för den tidigmoderna litteraturen har bl.a. resulterat i en doktorsavhandling om äldre svensk tillfällesdiktning, "Fänad i helgade grifter. Svensk djurgravpoesi 16701760" (2011, se http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1859166&fileOId=1963879), och en textkritisk utgåva av barocklyrikern Olof Wexionius (16561690) poesi, "Melancholie och andra dikter" (2008). Jag har bl.a. även publicerat artikeln Att läsa en handskriven tillfällesdikt från omkring år 1700. Litteraturbanken 2012: Presentationer och introduktioner, 8 s. (Elektronisk publikation: http://litteraturbanken.se, red. prof. Mats Malm).
I ett nytt forskningsprojekt undersöker och analyserar jag Olof von Dalins tillfälleslitterära produktion (begravningspoesin, bröllopsdiktningen och hyllningsverserna). Tyngdpunkten ligger på diktningen före hovtiden, det vill säga produktionen från 1730- och 1740-talen. Dikterna läses i ljuset av de samhälleliga, politiska och idémässiga sammanhang i vilka de tillkom och där de förväntades ha sin verkan. Utifrån frågeställningen vad Dalins benägenhet att inta olika roller betydde för hans litterära verksamhet undersöks hans mycket omfattande och variationsrika tillfällespoetiska produktion. Arbetet förutsätter en förtrogenhet med Dalins egenhändiga manuskript. Jag kommer att undersöka dikternas publiceringssammanhang (de skrevs av och spreds, men trycktes sällan) och ställa frågan på vilka sätt dikterna fick spridning samt skärskåda publikens och diktverkets ställning i olika typer av begynnande offentlighet.

Brian Degn Mårtensson, phd fellow

Aarhus Universitet

Frederik Nielsens Vej 3, DK-8000 Aarhus, +45 42305461, bdm[at]cas.au.dk

Privat: Oluf Larsensvej 4, DK-4573 Højby

Grundtvig
N   △

Jesper Gehlert Nielsen, cand.mag.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Chr. Brygge 1, 1., DK-1219 København K, jgn[at]dsl.dk

Privat: Plumsgade 24, st., DK-5000 Odense C, +45 66 14 07 12

Klaus Nielsen, Udgaveleder, ph.d.

Grundtvigs Værker, Aarhus Universitet

Vartov, Farvergade 27 A, DK-1463 København K, +45 30237176, teoklausn[at]cas.au.dk

Litteraturteori, boghistorie, digitale medier, lydbøger og anden form for lydlitteratur

Marita Akhøj Nielsen, Ordbogsredaktør, ph.d.

Gammeldansk Ordbog, DSL

Chr. Brygge 1,1, DK-1219 København K, +45 33 13 84 20 - 9622, fax +45 33 14 06 08, man[at]dsl.dk

Privat: Brannersvej 9, 2.th., DK-2920 Charlottenlund, +45 45 85 16 15

Guðrún Nordal, professor / direktor

Árni Magnússon Institutet, Islandske Studier

Arnagardur, IS-101 Reykjavík, +354 5254010, gnordal[at]hi.is

Islands universitet

handskrift studier, norrøn filologi, middelalder islandske litteratur (islandske sagaer, digtning (skaldedigtning)

Børge Nordbø, Mag. art.

bornord[at]gmail.com

Middelalderfilologi, Magnus lagabøtes Landslov, ballader

Anna Nordenstam, Fil dr

Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Box 200, SE- 405 30 Göteborg , +46 031- 773 41 87, fax +46 031- 773 44 60, Anna.Nordenstam[at]lit.gu.se

Privat: Linnégatan 45, 413 08 Göteborg, +46 031- 24 63 38

Utgivning av breven mellan Sophie Adlersparre och Rosalie Olivecrona

Anna Nordlund, fil. dok. i litteraturvetenskap

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

Box 632, SE-751 26 Uppsala, +46 018 471 2957, Anna.Nordlund[at]edu.uu.se

Privat: Eriksbergsvägen 10 A, SE-752 39 Uppsala, +46 701 301 981

Selma Lagerlöf-arkivet

Märtha Norrback, Redaktionschef

Zacharias Topelius Skrifter/Svenska litteratursällskapet i Finland

PB 158 (Besöksadress Snellmansgatan 13 A), FIN-00171 Helsingfors, +358 (0)9 618 77 175, martha.norrback[at]sls.fi, www.topelius.fi

Zacharias Topelius Skrifter

Esbjörn Nyström, Fil. dr, forskare

Institutionen för baltiska språk, finska och tyska, Stockholms universitet

SE-106 91 Stockholm, +46 (0)8 163506

Privat: Bergtorpsvägen 64 läg 119, SE-18364 Täby, +46 (0)70 2049891, esbjorn.nystrom[at]gmail.com

Operalibrettot - editionsteori, genre, intermedialitet (projekt finansierat av Vetenskapsrådet 2011-2014)

Eva Nyström, forskningsredaktör

Centrum för vetenskapshistoria vid Kungl. Vetenskapsakademien

Linnékorrespondensen, Uppsala universitetsbibliotek Box 510 751 20 Uppsala, +46 18 471 62 71, eva.nystrom[at]idehist.uu.se, www.linnaeus.c18.net

Privat: Bäverns gränd 18 B, SE-753 19 Uppsala, +46 18 71 11 10, eva.nystrom[at]idehist.uu.se

Carl von Linnés brevväxling

Aina Nøding, forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket, Oslo.

Privat: Ørsveien 981, 1766 Halden, +47 48113318, aina.noding[at]gmail.com

Henrik Ibsen, Claus F. Fasting, Ludvig Holberg-
O   △

Peter Olausson, universitetslektor i historia

Institutionen för samhälls- och kulturvetenskaper, Karlstads universitet, SE 651 88 Karlstad, Sverige, peter.olausson[at]kau.se, tel 0046 54 700 21 11

Värmlandsarkiv, Box 475, SE-651 11 KARLSTAD

Privat: Peter Olausson, Eneby, Häljebol, SE 661 95 Värmlands Nysäter, tel 0046 533 310 24, lassevander[at]hotmail.com

Domböcker, sockenstämmoprotokoll m fl historiska källor

Tonny Aagaard Olesen, cand.mag., phd.

tonny.aagaard.olesen[at]gmail.com

Privat: Ndr. Frihavnsgade 14, 3. th., 2100 København Ø, +45 35437590

Tekstvidenskabelig teori og praksis, kommentering, hermeneutik, 1800-tallets litteratur og filosofi, Søren Kierkegaard.

Christian-Emil Ore, førsteamanuensis/dr.scient.

Universitetet i Oslo

Enhet for digitaldokumentasjon, HF, Boks 1123 Blindern, 0317 Oslo, + 47 22856968, fax +47 22854983, c.e.s.ore[at]edd.uio.no

Privat: Skøyen terrasse 9, 0276 Oslo, 22525112

Diplomatarium Norvegicum, manuskriptutgivelser, eldre leksikografi

Espen S. Ore, overingeniør/systemutvikler

ILN/EDD, Universitetet i Oslo

Postboks 1023 Blindern, NO-0317 Oslo, +47 22858189, fax +47 22854983, e.s.ore[at]iln.uio.no, www.espenore.tk

Privat: Nordre Klev 7, NO-3080 Holmestrand, +47 33051096 mobil 91390748, espen[at]espenore.tk

Utgivelsesprosjekt: Henrik Ibsen, Svartebøker (Cyprianer), Claus Pavels. Tekstkoding, tekstdatabase, ordbøker mm., hypertekst

Svanhildur Oskarsdttir, rannsknardsent

Stofnun rna Magnssonar slenskum fræum

Suurgötu, IS-101 Reykjavk, +354 525 4012, fax +354 525 4035, salta[at]hi.is, www.arnastofnun.is

Privat: Bjarnarstg 6, IS-101 Reykjavk

Tekstkritisk teori og praksis, middelalderfilologi, Hallgrmur Péturssons samlede værker, islandsk håndskriftproduktion i 1300-tallet

Veturlii G. Oskarsson, professor, fil.dr.

Hskli slands

vi Stakkahl, IS-105, Reykjavk, +354 525 5383, veturosk[at]hi.is, www3.hi.is/~veturosk/

Privat: Drpuhl 19, IS-105, Reykjavk, +354 552 2380

Isländsk språkhistoria, spec. främmande påverkan fram till 1500; norrön och isländsk filologi.
P   △

Kim Arne Pedersen, forskningsmedarbejder, lic. theol.

Grundtvig-akademiet, Vartov

Farvergade 27, DK- 1463 københavn, +45 86228658, kape[at]km.dk

Grundtvig-Selskabet af 8. september 1947

Privat: Rørthvej 34, DK-8300 Odder, +45 86228658

N.F.S. Grundtvig udgivet efter nyfilologiske principper med realkommentar; jeg arbejder i øjeblikket med de problemer, der opstår i forbindelse med tekstudvalget til en udgave af udvalgte værker

Vibeke A. Pedersen, adjunkt

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Njalsgade 120, DK-2300 S, +45 353 28 371, vap[at]teo.au.dk

Privat: Sct. Kjeldsgade 12, st.th., DK-2100 Ø, +45 3920 4675

Ballader (folkeviser), 1600-tals lyrik, prosodikere fra 1600-tallet

Erik Petersen, Seniorforsker, dr.phil.

Det Kongelige Bibliotek

Postboks 2149, DK-1016 København K, +45 3347 4413, fax +45 3314 6133, ep[at]kb.dk

Det Danske Sprog og Litteraturselskab (formand)

Privat: Frederiksborgvej 8, DK-3450 Allerød, +45 4817 7276

Latinsk litteratur, specielt i middelalder og nyere tid. Klassisk traditionshistorie. Lærdoms- og faghistorie, specielt i renæssance og oplysningstid

Stine Holst Petersen, cand. mag.

Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Farvergade 27d , DK-1463 København K, +45 33 76 69 18

Privat: Baggesensgade 33 2.tv, DK-2200 København N, +45 28 57 68 88, stineholst[at]hotmail.com

Alois Pichler, Forsker

Wittgensteinarkivet ved Aksis/Univ. i Bergen

Allegt 27, NO-5007 Bergen, +47 55589474, fax +47 55589470, alois.pichler[at]aksis.uib.no, wab.aksis.uib.no

Edisjonsfilologi, Tekstkoding, Elektronisk publisering, Tekstteori

Katarina Pihlflyckt, Fil.mag.

Svenska litteratursällskapet i Finland

Riddaregatan 5, FIN-00170 Helsingfors, +358 9-618 777 510, katarina.pihlflyckt[at]sls.fi

Privat: Stora Robertsgatan 12 B 37, FIN-00120 Helsingfors, +358 50 4026728

Zacharias Topelius Skrifter

Gert Posselt, redaktionsmedarbejder, cand.mag.

Seniorredaktr, cand.mag., Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, +45 33 47 46 45, gp[at]dsl.dk

Privat: Mylius Erichsen Allé 41, DK-2900 Hellerup, +45 39 67 69 90

G. Brandes (Nietzscheforelæsningen) - Fred. Dreiers sml. skrifter SK, især breve og dedikationer. HCA. Strindberg (breve). Herman Bang

Elin Prøysen, Cand.philol.

Privat: Stasjonsvn. 56 b, Boks 55, NO-1482 Nittedal, elin[at]proysen.no

Norske middelalderballader. Alf Prøysen.

Maria Purtoft, Studerende

Privat: Meinungsgade 21, 1. tv., DK-2200 Kbh N, mariapurtoft[at]gmail.com

Poul Møller, Søren Kierkegaard
R   △

Agneta Rahikainen, projektsekreterare

Svenska litteratursällskapet i FInland

Riddaregatan 5, FIN-00170 Helsingfors, +358 9/ 618 77 514, fax +358 9/ 618 77 577, agneta.rahikainen[at]sls.fi, www.sls.fi

Privat: Grundvägen 11 A 3, FIN-00330 Helsingfors, +358 9/ 48 30 70

Jag har gett ut del II av Edith Södergrans samlade skrifter 1996 (Brev) och jobbar just nu som producent för Finlands nationalskald J.L. Runebergs 200-års jubileum 2004.

Anders Juhl Rasmussen, Redaktør, ph.d., postdoc

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Njalsgade 120, DK-2300 København S, +45 35329300, ajr[at]hum.ku.dk

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Privat: Palermovej 15, 4. tv., DK-2300 København S, +45 23718001

Projekt: Peter Seebergs romaner, noveller og kortprosa

Krista Stinne Greve Rasmussen, ph.d.stipendiat, redaktionssekretær på Dansk Editionshistorie

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Njalsgade 120, DK-, 2300 København S, +45 35328311, ksgr[at]hum.ku.dk, inss.ku.dk

Privat: Lyongade 3, 2. th., DK-2300 København S, +45 41418436, k.s.g.rasmussen[at]gmail.com

Elektronisk udgivelse, boghistorie, overgangen fra trykte til digitale medier, moderne lyrik

Thomas Eske Rasmussen, filolog, cand. mag, www.linkedin.com/in/thomaseskerasmussen

Privat: Matthæusgade 6, 1.tv., DK-1666 København V, +45 22923988, theske[at]hotmail.com

Søren Kierkegaard, SKS, tekstkritik, receptionshistorie, xml, webformidling et al.

Kim Steen Ravn, Editionsfilolog

N.F.S. Grundtvigs værker, Grundtvig Centeret, Vartov

Farvergade 27A, 1.tv, DK-1463 København K, +45 89429551, teoksr[at]cas.au.dk, grundtvigcenteret.au.dk

Det Norske Språk- og Litteraturselskap

Privat: Sønderborggade 6, 2tv, DK-2100 København Ø, +45 35251575, kimsravn[at]gmail.com

dansk og norsk litteratur 1700-1900: Johannes Ewald, Poul Martin Møller, Kierkegaard, Grundtvig, Kielland, Fridtjof Nansen; digital publicering, litteraturhistorie, filologi, hermeneutik og tekstanalyse/tekstteori

Renate Recke, ph.d.-studerende

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Njalsgade 120, DK-2300 København S, +45 35 32 83 32, przyby34[at]hotmail.com

Editionsfilologi i øst- og centraleuropæisk lys.

Nicolas Reinecke, Ledende redaktør, mag.art.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Christians Brygge 1, DK-1219 København K, +45 33148420 # 9662, nrw[at]dsl.dk, www.dsl.dk

Privat: Pilevangen 13, DK-2660 Brøndby Strand, +45 29459669

Karen Blixens værker

Else Riisager, editionsfilolog

Grundtvig Centeret, Vartov

Farvergade 27 A, DK-1463 København K, +45 51 44 67 94, elr[at]teo.au.dk, www.grundtvigcenteret.dk

Privat: Lyngbygårdsvej 100B, t. tv., 2800 Lyngby, +45 30 62 93 37, ElseRiisager[at]live.dk

Grundtvigs værker

Michael Robinson, professor

School of English & American Studies, University of East Anglia

Norwich, GB - NRH 7TJ Norwich, +45 +44 1603 250036, m.robinson[at]uea.ac.uk, www.uea.ac.uk/communications/experts/exp_rs.htm#ROBINSON_MICHAEL

Privat: 124 College Road, GB - NR2 7TJ Norwich, +44 1603 250036

Strindberg, Ibsen urrently compiler/editor of The International Annotated Bibliography of Strindberg Studies

Annika Rockenberger, Doctoral Research Fellow

Inst. for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), Universitetet i Oslo

Postboks 1003, Blindern, NO-0315, +47 22856888, annika.rockenberger[at]ilos.uio.no, www.annikarockenberger.com

Berlin Digital Humanities work group, Berlin, Tyskland

interesser: tysk litteratur, tysk edisjonsfilologi, analytisk filosofi, tekstkoding og tekstanalyse, digitale humaniora prosjekt: Georg Greflinger (1620-1677) - Digitale Archiv Edition (tysk)

Lars Peter Rømhild

Privat: Æblerosestien 8, DK-3460 Birkerød, +45 45 81 52 24

Verdenslitteraturen, med enkelte overspringelser. p.t. Henning Kehler (kritiker), Holger Drachmann: Forskrevet

Hanne Ruus, dr. phil.

Institut for Nordisk Filologi

Njalsgade 120, DK-2300 København S., +45 35 32 83 68, haru[at]hum.ku.dk

ældre danske tekster, især digital repræsentation og formidling af digitale tekster. Står for Svøbt i mår-cd-rommen med den ældste danske (folke)viseoverlevering udgivet i Svøbt i mår, Dansk Folkevisekultur 1550-1700, bd. 3, 2001, C.A. Reitzel, København, red. Flemming Lundgreen-Nielsen og Hanne Ruus. Udgiver af Dansk Sprog- og Teksthistorisk Tekstbase, cd-rom med danske tekster fra ca. 1425 til 1800, med hovedvægten tekster fra på 1500- og 1600-tallet. Med i repræsentantskabet for MENOTA, Medieval Nordic Text Archive.
S   △

Pär Sandin, Førsteamanuensis

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

HF-bygget, Sydnesplassen 7 / Postboks 7805, NO-5020 BERGEN, +47 55582441, par.sandin[at]lle.uib.no, symmachus.wordpress.com/

Privat: Fagernes 19, NO-5043 Bergen, fragmentarius[at]gmail.com

Aischylos, De skyddssökande (Supplices)

Margit Sauar, Lektor m/tillegg

Arendal vgs, margit.sauar[at]arendal.vgs.no

Den franske nygenetikken. Hovedfagsoppgave 2002: En genetisk analyse av "Gengangere" - en edisjonsfilologisk oppgave. Henrik Ibsens skrifter.

Michael Schelde, Centerleder

Grundtvig Centeret, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

Tåsingegade 3,, DK-8000 Århus C., +45 28992591, mic[at]teo.au.dk, www.grundtvigcenteret.dk

Den digitale udgave af N.F.S.Grundtvigs skrifter

Henrik Schovsbo, Cand.mag. et art.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Chr. Brygge 1,1, DK-1219 København K, henrik.schovsbo[at]gmail.com

Privat: Solsortevej 28, DK-4300 Holbæk, +45 59 43 47 22

Har for DSL udgivet: Ernesto Dalgas (romanerne Dommedags Bog og Lidelsens Vej), F.C. Sibbern: Efterladte Breve af Gabrielis, Knud Hjortø: Syner (under udsrbejdelse).

Rasmus Sevelsted, Filologisk Assistent

Fonden Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Farvergade 27D, DK-1463 København K

Københavns Universitet, Saxo-Instituttet, Afd. for græsk og latin

Privat: Store Kannikestræde 9, DK-1169 København K, +45 22773359, r_sevelsted[at]hotmail.com

Kasper Ørum Køhler Simonsen, Fuldmægtig, cand.mag.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Sekretariatet for Det Frie Forskningsråd

Asylgade 7, DK-5000 Odense C, kks[at]ufm.dk

Privat: Nørregade 56D, 2., DK-5000 Odense C, +45 22558083, kasper.oerum.koehler.simonsen[at]gmail.com

Udgivelse med kommentar af Ludovico Brunis digtning. Editionsfilologi, material philology, digital udgivelse, latinsk og græsk sproghistorie.

Barbro Ståhle Sjönell, Docent

Svenska Vitterhetssamfundet, Mariatorget 1 C, SE-118 48 Stockholm, +46 8 10 19 69

Privat: Askrikevägen 11, SE-181 46 Lidingö, +46 8 765 39 98, +46 70 712 24 69 barbro[at]sjonell.se

Vetenskaplig edering av klassiska svenska författares verk

Karen Skovgaard-Petersen, Projektleder

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Christians Brygge 1, DK-1219 København K, +45 33 13 84 20 - 9672, ksp[at]dsl.dk

Privat: Dalmosevej 26, DK-2400 København NV, +45 29 62 46 95

Udgivelsesprojektet Ludvig Holbergs Skrifter, et samarbejde mellem Universitetet i Bergen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Svend Skriver, Ph,d,-stipendiat

Institut for nordiske studier og sprogvidenskab

Njalsgade 120, DK-2300 København S, svendskriver[at]hotmail.com

Privat: Lille Tornbjerg Vej, DK-5220 Odense SØ, +45 35 85 18 78, svendskriver[at]hotmail.com

1800-tallets litteratur, nærmere bestemt Jens Baggesen, P.L. Møller og Georg Brandes

Henninge Margrethe Solberg, Oversetter

Prosjekt Henrik Ibsens skrifter

Postboks 1166 Blindern, NO-0316 Oslo, +47 22859142, henninge.solberg[at]gmail.com

Privat: Sinsenveien 9, NO-0572 Oslo, +47 21926323

Olav Solberg, Professor emeritus i nordisk litteratur

Privat: Borgjalia 36, 3801 Bø i Telemark, +47 91138137, iosol[at]nenett.no

Norsk/nordisk balladeutgjeving. Sigrid Undsets forfattarskap.

James Spens, Fil dr

Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms univ., SE-106 91 STOCKHOLM, +46 0816 39 77, james.spens[at]telia.com

Privat: Granlund 7660, SE-762 93 RIMBO

Almqvists Folkskrifter Svensk lyrik ca 1880-1930 Strindberg

Bjørg Dale Spørck, dr.art., tidl. forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, Oslo

bjorgdsp[at]gmail.com

norrøn filologi, edisjonsfilologi, tekstkritikk, gammelnorske lover

Knut Sprauten, direktør

Norsk lokalhistorisk institutt

Postboks 8045 Dep, NO-0031, +47 21021758, fax +47 21021751, knut.sprauten[at]lokalhistorie.no, www.lokalhistorie.no

Privat: Fagertunveien 189,, NO-1358 JAR, +47 67145490, sprauten[at]alfanett

Historiske kildeutgivelser

Per Stam, Huvudredaktör

Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet

Stockholms universitet / Institutionen för kultur och estetik, F4 , SE-106 91 Stockholm, +46 8 16 26 19, per.stam[at]su.se, www.su.se/profiles/persta-1.185294

Svenska litteratursällskapet i Finland

Privat: Alströmergatan 45 D, SE-112 47 Stockholm, +46 70 788 06 77

Henry Parlands Skrifter, Svenska litteratursällskapet i Finland, http://www.sls.fi/sv/projekt/henry-parland-skrifter
August Strindbergs Samlade Verk, www.strind.su.se

Lisbeth Stenberg, Forskare

Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Box 200, SE-405 30 Göteborg, +46 31-773 52 84, fax +46 31-773 44 60, stenberg.lisbeth[at]gmail.com

Institutionen för genusvetenskap, Göteborg

Privat: Karl Gustavsgatan 48, SE-411 31 Göteborg, +46 31-18 74 79

Projekt: utgivning av Selma Lagerlöfs skrifter

Per Stille, universitetslektor

Linnéuniversitetet SE-351 95 Växjö

Växjö universitet, SE-351 95 Växjö, per.stille[at]lnu.se

Privat: Norra Esplanaden 22E, SE-352 31 Växjö, +46 0470-285 11

Utgivning av Johan Bures Runaräfst

Johan Svedjedal, professor

Litteraturvetenskapliga institutionen

Box 632, SE-751 26 UPPSALA, +46 1818 2942, fax +46 1850 3193, johan.svedjedal[at]littvet.uu.se

Elzbieta Swiecicka, M. A. arkivarie/turkolog

FRSVARSMAKTEN

Servicediv-AdmE, SE-107 85 STOCKHOLM , +46 (0) 8-514 39618, fax +46 (0) 8-514 39560

Privat: Styrmansgatan 33, SE-114 54 STOCKHOLM, +46 08-768 5563, eswiecicka[at]hotmail.com

Osmansk-turkiska dokument, diplomatisk korrespondens, elektronisk utgivning av äldre turkiska ordböcker.

Petra Söderlund, Docent

Huvudredaktör vid Svenska Vitterhetssamfundet

Mariatorget 1C, 118 48 Stockholm, +46 070-9838581, petra.soderlund[at]littvet.uu.se, www.littvet.uu.se/lsoc

Privat: Västergården 137, SE-186 37 Vallentuna, +46 08-51179882

C.J.L. Almqvists Samlade Verk

Niels Grotum Sørensen, ph.d.-stipendiat

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Njalsgade 120, DK-2300 København S, +45 35328351, niels[at]bistroist.dk

Privat: Grønjordskollegiet 6622, DK-2300 København S, +45 26192734

Ludvig Holbergs skrifter; klassisk filologi; digital tekstudgivelse.

Sibylle Söring, vitenskapelig ansatt

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Abt. Forschung u. Entwicklung (Prosjekt "TextGrid")

Papendiek 14, D-37073 Göttingen, Tyskland, +45 +49 551 39777, sibylle.soering[at]sub.uni-goettingen.de, www.textgrid.de

Hybrid-Edition der Notizhefte Theodor Fontanes

Privat: Gartenstr. 46, D-37073 Göttingen / Tyskland, +49 151 4145 0329, sibylle.soering[at]gmail.com

Digital Humanities, Digitale edisjoner, Edering og visualisering av notatböker, Visualisering, Virtual Research Environments; Henrik Ibsens Skrifter
T   △

Jon Tafdrup, Editionsfilolog, cand.mag.

Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet, www.grundtvigsvaerker.dk

Farvergade 27A, 1, 1463, DK-København K, +45 40840298, teotaf[at]cas.au.dk

Privat: Oehlenschlægersgade 9, 1.tv, DK-1663 København V, +45 40840298, jtafdrup[at]hotmail.com

Grundtvig, Kierkgaard, tekstkritik

Stine Brenna Taugbøl

Privat: Høgdaveien 38A, NO-1482 Nittedal, +47 41 42 37 48, stine.taugbol[at]gmail.com

Henrik Ibsens skrifter. Edisjonsfilologi. Digital tekstutgivelse. Vershistorie.

Ilaria Tedde, MA Editionsfilologi (Editionswissenschaft, Freie Universität Berlin)

Svenska Vitterhetssamfundet

Privat: Sjösavägen 23, 124 55 Bandhagen, +46 8 648 46 92, ilaria.tedde[at]gmail.com

Peter Christensen Teilmann, Ekstern lektor, cand. mag

Teatermuseet

Næsteformand i Holbergsamfundet af 3. december 1922

Privat: Odensegade 18, DK-8000 Århus C, +45 61677081, teilmann[at]teatermuseet.dk, www.nordisk.ku.dk/blaa_bog/christensen,%20peter.htm

Ludvig Holberg og 1700-tallet. Leder (s. m. Gunnar Sivertsen, Oslo) af Holberg-projektet 2004-2014. Konference herom afholdes 5. februar 2003 - se www.dansk-norsk.no/kalender/foobar_holberg.html

Vanja Thaulow, Editionsfilolog, cand.theol.

Grundtvig Centeret, Vartov

Farvergade 27, DK-1463 København K, +45 89 42 95 56, vth[at]teo.au.dk

Privat: Åvej 5, DK-2680 Solrød Strand, +45 50 90 46 98

Grundtvigs Værker. Søren Kierkegaards Skrifter.

Kerstin Thelander, docent

Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Box 527, SE-751 20 Uppsala, +46 18 471 3419, fax +46 18 471 1272, kerstin.thelander[at]nordiska.uu.se, www.nordiska.uu.se

Privat: Oslog. 64, SE-752 64 Uppsala, +46 18 54 10 74, kerstin.thelander[at]nordiska.uu.se, www.nordiska.uu.se

Zacharias Topelius Skrifter, Svenska litteratursällskapet i Finland

Anders Toftgaard, Forskningsbibliotekar

Det Kongelige Bibliotek, Nationalsamlingsafdelingen

P.O. Box 2149, DK-DK-1016 København K, +45 33474246, atof[at]kb.dk, www.kb.dk/en/kb/nb/ha/center/personale.html

Privat: Nørrebrogade 5, 4. TH, DK-2200 Kbh N, +45 26833292, atoftgaard[at]gmail.com

Boghistorie

Christian Fink Tolstrup, redaktionssekretær

Søren Kierkegaard Forskningscenteret

St. Kannikestræde 15, DK-København K, +45 33766912, fax +45 33766910, cft[at]km.dk

Privat: Ålborggade 21, st.th., DK-København Ø, +45 35556058

Udgivelsesprojekt

Peter Tudvad, cand.mag.

Privat: Guldbergsgade 22 - 5. th., DK-2200 København N, tudvad[at]t-online.de, +45 3539 6727

Steen Tullberg, cand. theol.

Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Farvergade 27D, DK-1463 København K, +45 33766909, stullberg[at]cas.au.dk

Privat: Nyrnberggade 10, st.th., DK-2300 København S, +45 32540864

Søren Kierkegaards Skrifter
U   △

Olve Utne, Cand.philol.

Privat: Hals, NO-6590 Tustna, utne[at]nvg.org, utne.nvg.org

Generelle interesser: Edisjonsfilologi, elektronisk utgjeving, tekstkoding i Unicode (særleg hebraisk og araméisk), lokalhistorie, folkeminne, folkemusikk. fleirspråklege tekster. Prosjekt 1: Elektronisk utgjeving av norske dialekttekster. Prosjekt 2: Kritisk utgåve av Haggad shel psahh og av sefardiske rituelle tekster.
V   △

Kirsten Vad, Editionsfilolog

N.F.S. Grundtvigs værker, Grundtvig Centeret, Vartov, Aarhus universitet

Farvergade 27 A, DK-1463 København K, teokiva[at]cas.au.dk, grundtvigcenteret.au.dk

Digital udgave af N.F.S. Grundtvigs trykte værker.

Edward Vanhoutte, lic. phil. germ., M.A.

University College London

e.vanhoutte[at]ucl.ac.uk, www.edwardvanhoutte.org

(History and theory of) electronic scholarly editing and humanities computing Document architecture, encoding of modern manuscripts and correspondence

Elisa Veit, redaktör

Svenska litteratursällskapet i Finland

Riddaregatan 5, FIN-00170 Helsingfors, +358 9 618 775 15, elisa.veit[at]sls.fi, www.sls.fi

Henry Parlands Skrifter

Jon Viklund, fil.dok.

Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga inst., Slottet ing. AO , SE-752 37 Uppsala, jon.viklund[at]littvet.uu.se

Privat: Krokvägen 52, 122 62 Enskede, +46 08 / 659 93 89, jon.viklund[at]littvet.uu.se

Romantik, C.J.L. Almqvist; Almqvists Samlade verk

Eiliv Vinje, 1. amanuensis

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Sydnessplass 7, NO-5007 Bergen, +47 90520340, eiliv.vinje[at]lle.uib.no

Privat: Våkleivåsen 118, NO-5155 Bønes, +47 55120994

Ludvig Holbergs skrifter
W   △

Maria Wahlström, doktorand

Stockholms universitet, litteratur- och idéhistoriska institutionen

Humanistvillan, SE-106 91 Stockholm, maria.wahlstrom[at]littvet.su.se

Privat: Gyllenstiernsgatan 16, 1 tr, SE-115 26 Stockholm, +46 8 6631006, maria.wahlstrom[at]littvet.su.se

- skriver avhandling om svenska dagboksromaner med fokus på Fredrika Bremer, Hjalmar Söderberg samt Eyvind Johnson - har textgranskat Bremers "En dagbok" (1843)

Ellen Nessheim Wiger, forskningsbibliotekar /edisjonsfilolog /redaktør

Nasjonalbiblioteket i Oslo / Det norske språk- og litteraturselskap / bokselskap.no, Postboks 2674 Solli, NO-0203 Oslo, +45, Ellen.Wiger[at]nb.no, www.bokselskap.no

Privat: Kjøyaveien 15, NO- 3474 Åros, +47 31287911, ellenwiger[at]yahoo.no

Edisjonsfilologi, tekstkoding, digital publisering

Gunnhild Wiggen, rådgiver

Språkrådet

gunnhild.wiggen[at]sprakradet.no

Privat: Årvollveien 66 K, NO-0590 Oslo, +47 99294434, gunnhild.wiggen[at]gmail.com

Studentmedarbeider ved Henrik Ibsens Skrifter i perioden 2001-2005, tilknyttet Jon Haarbergs arbeid med Petter Dass' katekismesanger, edisjonsfilologisk hovedfagsoppgave om og historisk-kritisk utgave av Fridtjof Nansens taler og artikler fra 1905 (Novus Forlag 2006).
Redaktør i Norsk Ordbok 2014 i perioden 2005-2014.
Rådgiver i Språkrådet (Norge) fra 2014.
Språkvask og edisjonsfilologisk bistand i prosjektet Norsk Musikkarv.

Mette Refslund Witting, Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket, Oslo

Observatoriegaten 1B, NO-0254 Oslo, +47 23276109, mette.witting[at]nb.no

Camilla Collett, Henrik Ibsen, edisjonsfilologi, tekstkoding, NB kilder

Lars Wollin, Professor emer.

Åbo Akademi, Humanistiska fakulteten / Svenska

Fabriksgatan 2, FIN-20500 Åbo, +358 (0)2-215 4350, fax +358 (0)2-215 4988, lars.wollin[at]abo.fi

Privat: Noreens väg 21, SE-752 63 Uppsala, +46 (0)73 047 0340, lars.wollin[at]gmail.com

Utgåva med inledning och kommentar av språkkapitlet i Lars Nilsson Neogards Gautauminning 1734 (Kungl. Gustav Adolfs Akademien 108, 2009). Ett antal större och mindre artiklar inom svensk och delvis latinsk medeltidsfilologi samt inom äldre nysvensk filologi.

Johan Wrede, Professor em.

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Riddaregatan 5, FIN-00170 Helsingfors

Privat: Fredsgatan 11 B 22, FIN-00170 Helsingfors, +358 400 299 298, jwrede[at]kolumbus.fi

Henrik Tikkanen, J.L. Runeberg(Samlade skrifter), Finlands svenska litteraturhistoria, Harry Martinson, Arvid Mörne, modernism, samhälls- och idéhistoria
Y   △

Henrik Yde, editionsfilolog, dr.phil.

N.F.S. Grundtvigs Værker, Grundtvig Centeret, Vartov, Aarhus Universitet

Farvergade 27 A, DK-1463 København K, +45 8942 9554, hy[at]teo.au.dk

Privat: Thorsgade 5, II t.h., DK-2200 København N, +45 26 12 09 91, henrikyde[at]live.dk

Vigdis Ystad

Privat: Thomas Heftyes gate 56 B, 0267 Oslo. Tlf (+47) 901 43 743, a.v.ystad[at]ibsen.uio.no