Nordisk Nettverk for Edisjonsfilologer
Nyhetsbrev nr. 4 — september 2000

Tidligere nyhetsbrev


Velkommen til konferanse i Oslo

NNE arrangerer konferanse i Oslo den 20. - 22. oktober. Sted for konferansen blir Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78.

Fra norsk side inviterer vi nå til konferanse i Det Norske Videnskaps-Akademis lokaler. Akademiet eier et gammelt praktbygg hvor der blant annet er foredragssaler, salonger og rommelig spisesal. Der kan vi føre våre forhandlinger såvel som innta våre måltider i verdige omgivelser. Akademiet ligger sentralt til, med kort vei fra Nasjonalbiblioteket og Senter for Ibsen-studier. Hotellværelser er bestilt i to velrenommerte "familiehoteller", knyttet til gruppen "Historiske hoteller" - det vil si at der er atmosfære og hygge, samtidig som værelsene er nylig renoverte og holder høy standard! Begge hoteller ligger bare noen minutters spasertur fra Akademiets bygning.

Nettverkets økonomi er basert på prinsippet "fra hånd til munn" - hvilket betyr at konferansearrangørene må søke støtte fra ulike kilder for hver enkelt arrangement. Årets konferanse er mindre heldig stilt i så måte enn hva vi hittil har vært vant til. Denne gang kan vi derfor ikke tilby reisetilskudd for andre enn våre inviterte foredragsholdere. Det vi derimot vil dekke for samtlige deltagere er følgende:

Program:

Temaet for konferansen, bok og skjerm, vil være forholdet mellom trykte og elektroniske utgaver.

Fredag 20. oktober
1400 Registrering
1700 Åpning
1715 Iver Kjær: Ord og tid - Om teksten, bogen og skærmen
1900 Middag
Lørdag 21. oktober
0900 Odd Einar Haugen: Synoptisk tekstutgivelse i historisk perspektiv
0945 Mats Dahlström: Trycket från trycket - Organisering av text i digitala utgåvor
1030 Kaffe
1100 Johan Svedjedal: Hypertext och zapp-läsning
1200 Utflukt med lunsj
1500 Eva Nyström og Thomas Anfält: Linnés korrespondens - en långdragen historia
1545 Karsten Kynde: Kampen mellem bog og skærm, set fra den elektroniske redaktørs skrivebord
1900 Middag
Søndag 22. oktober
1000 Claus Huitfeldt: Mediet former utgaven - Digitale medier former fremtidens utgaver
1045 Astrid de Vibe: Et forlagsblikk på vitenskapelig tekstutgivelse
1115 Eirik Djønne: Rettighetsspørsmål i tilknytning til elektronisk publisering
1200 Oppsummering og videre planer
1300 Lunsj

Losji

Det er reservert rom for de tilreisende deltakerne på to hoteller i nærheten, Hotel Gabelshus Gabels gate 16 og Frogner House Hotel, Skovveien 8. Pris på Gabelshus er kr 700 pr natt og på Frogner House kr 850 pr natt. Arrangøren vil subsidiere hotellutgiftene med ca 50 prosent.

Konferanseavgift

Konferanseavgift er NOK 600. Pengene sendes til

Nordisk nettverk for edisjonsfilologer
c/o Tone Modalsli
Nasjonalbiblioteket, Pb 2674 Solli
N-0203 Oslo

Kontonr: 0540 0873501

Påmelding

Påmelding kanskje ved at nedenstående slipp fylles ut og sendes til:

Henrik Ibsens skrifter
Postboks 2543 Solli
N-0202 Oslo

Slippen kan også sendes pr. telefaks til Henrik Ibsens skrifter +47 22 85 91 58.

Påmelding kan også skje elektronisk ved utfylling av skjema på http://ibsentexts.hit.uib.no/nne2000.htm

Påmeldingsfrist er fredag 22. september.

NB! Påmeldingen er ikke gyldig før konferanseavgift er innbetalt.

Åpent observatorium

Prosjektet Henrik Ibsens skrifter vil i oktober flytte inn i nye lokaler i universitetets gamle observatorium, ca. 10 minutters gange fra Videnskaps-Akademiet og hotellene. Observatoriet er tegnet av arkitekt Chr. H. Grosch og sto ferdig i 1833. Det er Universitetets eldste bygning og blir nå restaurert til sin opprinnelige stand. Bygningsmessige endringer blir reversert, og alt males i de opprinnelige farger. Bygningen vil være åpen for interesserte konferansedeltakere fredag 20. oktober kl.12 - 16. Adressen er Observatoriegt. 1 (bak Nasjonalbiblioteket).

Skjema

Jeg ønsker å delta på NNE-konferansen "Bok og skjerm" i Oslo den 20. - 22. oktober 2000.

Navn:
Adresse:
Telefon:
E-post:
Tilknyttet institusjon:
Ønsker hotell: Ja / Nei
Ønsker vegetarisk mat:

Konferansen 2001

Neste års konferanse vil bli arrangert på Lidingö ved Stockholm høsten 2001. Tema for denne vil bli diskutert på årets konferanse i Oslo. Forslag til tema kan sendes til Barbro Ståhle Sjönell, Svenska Vitterhetssamfundet, c/o Svenska Akademiens Nobelbibliotek, box 2118, S-113 03 Stockholm. Telefaks: +46 8 765 57 71, e-post: barbro.stahle@littvet.su.se. Det vil også bli anledning til å presentere forslag på stedet i Oslo.

Nye bøker

Catilina

Henrik Ibsen: Catilina, utgitt etter NBO MS.4° 936 ved prosjektet Henrik Ibsens skrifter. Gyldendal (Norge) 2000. ISBN 82-05-27503-3.

Henrik Ibsen debuterte i april måned 1850 med det historiske drama Catilina. Prosjektet Henrik Ibsens skrifter markerer dette dikterjubileum med en utgave av debutverket, slik også Ibsen selv gjorde, da han i 1875 markerte sitt 25-års forfatterjubileum med en revidert utgave av sitt ungdomsdrama.

Ved Nasjonalbiblioteket i Oslo finnes forfatterens egenhendige manuskript til verket - forskjellig fra det senere trykkmanuskript, og derfor forskjellig fra alle utgaver av verket. Det er skrevet i Grimstad vinteren 1848-49, og er det eldste kjente skuespillmanuskript fra Ibsens hånd. Redaksjonen for Henrik Ibsens skrifter utgav i juni 2000 dette manuskriptet diplomatarisk. Utgaven er forsynt med filologiske noter og innledninger om litteratur- og teaterhistoriske forutsetninger, tilblivelse, oppførelseshistorie og andre forhold rundt verket. Jon Gunnar Jørgensen, er ansvarlig for manuskriptgjengivelsen, og er bokens hovedredaktør. Med boken følger en CD hvor hele manuskriptet er gjengitt i digital faksimile, sammen med den løpende transkriberte og ederte manuskripttekst og de to trykte versjoner av verket fra henholdsvis 1850 og 1875.

Denne manuskriptutgave er et spesialbind, og inngår ikke som ordinært bind i den serie som senere skal utgis under fellestittelen Henrik Ibsens skrifter. I denne serie vil Catilina bli utgitt på ny, med førstetrykket fra 1850 som grunntekst. Tilknytning til hovedutgaven er likevel markert, ved at manuskriptutgavens bokdesign også skal anvendes for den senere serie. Alt er likt - bare farvevalget er forskjellig.

Vigdis Ystad

Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter: Samlede skrifter utg. av Kristen Valkner (1955-56) er trykket opp igjen med nytt etterord av Kristen Valkner, Laila Akslen og Inger Vederhus. Aschehoug, 1999. ISBN 82-03-18116-3.

Bak i boken finnes personregister samt annotasjon til hver salme med opplysninger om tekstgrunnlag, andre lesemåter, og realkommentarer. Da Akslen og Vederhus tok initiativ til nyutgivelsen, hadde utgaven lenge vært utsolgt fra forlaget. Akslen og Vederhus har arbeidet med Dorothe Engelbretsdatters salmer i flere år, og sett at det har vært en stigende interesse for denne Norges første kvinnelige forfatter. I nytutgivelsen er det lagt til en litteraturliste og et etterord med ulike innfallsvinkler på diktningen, plassering i litterær tradisjon og oversikt over samtidig diktning. Jon Haarberg har hatt tilsyn med utgaven. Institusjonen Fritt Ord har støttet utgaven økonomisk.

Ingrid Falkenberg

Konferanseinnlegg fra Shæffergården

Den danske redaktion lægger i disse dage sidste hånd på et skrift med artikler fra sidste års konference. Skriftet får ligesom konferencen titlen "Megen viden i forskellige hoveder. Om kommentering af nordiske klassikere" og udgives som "Nordisk Netværk for Editionsfilologer. Skrifter 2", ISBN 87-7876-200-6, med bidrag af: Lars Burman, Tonny Aagaard Olesen, Per Dahl, Egil Kraggerud, Hanne Lauvstad, Thoralf Berg, James Spens, Lars Peter Rømhild. Indholdsfortegnelse og små smagsprøver på skriftet er udlagt på http://www.nnedit.org/skrift2.htm.

Skriftet kan bestilles hos C.A.Reitzels Forlag, Nørregade 20, DK-1165 København K, fax +45 3314 0270. Pris (ekskl. forsendelse) for NNE-medlemmer DKK 100 (Normalpris DKK 150, angiv ved bestilling medlemskab af NNE).

Johnny Kondrup og Karsten Kynde

Utmelding

Medlemmer som ønsker å melde seg ut av nettverket, bes melde fra pr brev eller e-post til nyhetsbrevets redaktør (se adresse nedenfor).

Nyhedsbrevet udsendes til alle som er tilmeldt netværket. Tilmelding foregår ved at udfylde nedenstående. Skemaet kan også findes på netværkets hjemmeside http://www.nnedit.org/tilmeld.htm Skemaet sendes elektronisk eller med ordinær post eller telefax til

Karsten Kynde c/o Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet Store Kannikestræde 15, DK - 1169 København K Tel +45 3376 6913 - Fax +45 3376 6910 - E-post kk@sk.ku.dk
Tilmeldingsskema

Denne teksten er sist korrigert 4.10.2000 av Espen S. Ore