Nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr. 46 er sendt ut, november 2021

Innhold:

  • NNE-konferanse i Oslo: Massedigitalisering og edisjonsfilologi
  • Nytt från Svenska Vitterhetssamfundet
  • Nytt från Svenska litteratursällskapet i Finland
  • Nyt fra Grundtvigs Værker
  • Dansk Editionshistorie

NNE-konferanse 2022: Massedigitalisering og edisjonsfilologi

2.–4. september 2022, på Voksenåsen konferansehotell i Oslo.

Se oppdatert program her.

Medlemskab

Medlemskab er gratis.

Interesserede kan optages på NNE's medlemsliste ved at udfylde en tilmelding med navn og e-postadresse.


NNE på Facebook

NNEs medlemmer på facebook har opprettet en gruppe kalt ‘NNE i FB’. Det er en gruppe for de som deltar på arrangementene til NNE og for de som er interessert i NNEs arrangementer og arbeide, og den skal være et informasjons- og diskusjonsforum både for medlemmer og andre interesserte.

Gruppen er åpen for alle.