Seneste nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr. 37 er utkommet, mai 2017

Innhold:

  • Ny webredaktør for http://nnedit.org/, NNEs nettsted
  • Neste konferanse
  • NNEs Skrifter 12
  • Grundtvigs Værker
  • GENESIS – HELSINKI 2017
  • Nyheter från Svenska Vitterhetssamfundet
  • Subskriptionstilbud til medlemmer af NNE

Præsentationer fra NNEs workshop i Oslo, den 13.-14. september 2016

Epostliste

Det er blitt opprettet en epostliste for medlemmene av NNE. Epostlisten er tenkt brukt til gjensidig orientering om konferanser, seminarer, jobbutlysninger, søknadsfrister, prosjektutlysninger og annen fagrelevant informasjon som angår edisjonsfilologer i Norden:

Tilmeld deg til e-postlisten her

Hilde Bøe, hildeboee[at]gmail.com

NNE på Facebook

NNEs medlemmer på facebook har opprettet en gruppe kalt ‘NNE i FB’. Det er en gruppe for de som deltar på arrangementene til NNE og for de som er interessert i NNEs arrangementer og arbeide, og den skal være et informasjons- og diskusjonsforum både for medlemmer og andre interesserte. Espen Ore er grunnlegger, og Paula Henrikson, Petra Söderlund og Hilde Bøe er administratorer.

Gruppen er åpen for alle.