Nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr. 46 er sendt ut, november 2021

Innhold:

  • NNE-konferanse 4.–6. februar 2022 i Oslo: Massedigitalisering og edisjonsfilologi
    (OBS! flyttes til 2.–4. september 2022 pga covid)
  • Nytt från Svenska Vitterhetssamfundet
  • Nytt från Svenska litteratursällskapet i Finland
  • Nyt fra Grundtvigs Værker
  • Dansk Editionshistorie

Neste NNE-konferanse

17/1-22: Grunnet både smittesituasjonen og restriksjoner nasjonalt og internasjonalt
ser vi oss dessverre nødt til å utsette NNE-konferansen på nytt.

Ny dato blir 2.–4. september 2022, fortsatt på Voksenåsen konferansehotell i Oslo.

Alle påmeldinger og innbetalinger blir videreført til ny dato med mindre vi får beskjed om noe annet.

Se oppdatert program her.

Medlemskab

Medlemskab er gratis.

Interesserede kan optages på NNE's medlemsliste ved at udfylde en tilmelding med navn og e-postadresse.


NNE på Facebook

NNEs medlemmer på facebook har opprettet en gruppe kalt ‘NNE i FB’. Det er en gruppe for de som deltar på arrangementene til NNE og for de som er interessert i NNEs arrangementer og arbeide, og den skal være et informasjons- og diskusjonsforum både for medlemmer og andre interesserte.

Gruppen er åpen for alle.