Nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr. 46 er sendt ut, november 2021

Innhold:

  • NNE-konferanse 4.–6. februar 2022 i Oslo: Massedigitalisering og edisjonsfilologi
    (OBS! flyttes til 2.–4. september 2022 pga covid)
  • Nytt från Svenska Vitterhetssamfundet
  • Nytt från Svenska litteratursällskapet i Finland
  • Nyt fra Grundtvigs Værker
  • Dansk Editionshistorie

Neste NNE-konferanse

17/1-22: Grunnet både smittesituasjonen og restriksjoner nasjonalt og internasjonalt
ser vi oss dessverre nødt til å utsette NNE-konferansen på nytt.

Ny dato blir 2.–4. september 2022, fortsatt på Voksenåsen konferansehotell i Oslo.

Alle påmeldinger og innbetalinger blir videreført til ny dato med mindre vi får beskjed om noe annet.

Påmeldingen vil også bli gjenåpnet for eventuelle nye interesserte i august 2022.

Medlemskab

Medlemskab er gratis.

Interesserede kan optages på NNE's medlemsliste ved at udfylde en tilmelding med navn og e-postadresse.


NNE på Facebook

NNEs medlemmer på facebook har opprettet en gruppe kalt ‘NNE i FB’. Det er en gruppe for de som deltar på arrangementene til NNE og for de som er interessert i NNEs arrangementer og arbeide, og den skal være et informasjons- og diskusjonsforum både for medlemmer og andre interesserte.

Gruppen er åpen for alle.