Konferencer

Netværket har indtil nu afholdt følgende konferencer:

 • 1996 – Edb-teknikkens muligheder for editionsfiloloien; Schæffergården, København
 • 1997 – Brev- og dagbogsudgaver; Lysebu, Oslo
 • 1998 – Valget af grundtekst; Börssalen, Stockholm
 • 1999 – Realkommentering; Schæffergården, København
 • 2000 – Forholdet mellem bogudgaver og elektroniske udgaver; Det Norske Vitenskaps-Akademi, Oslo
 • 2001 – Text och tradition – om textedering och kanonbildning; Lidingö, Stockholm
 • 2002 – Varia – om variantapparat och bibliografisk beskrivning; Hanaholmen, Helsingfors
 • 2003 – Udgavetyper og målgrupper; Sandbjerg gods, Sønderborg
 • 2005 – Hermeneutikk og filologi; Voksenkollen Oslo
 • 2007 – Bokens materialitet; Uppsala
 • 2009 – Tryckta och elektroniska utgåvor – erfarenheter, planering och teknik i förandring; Helsingfors
 • 2011 – Editionshistorie og editionsfilologiens faglige status; Sandbjerg gods, Sønderborg
 • 2013 – Sensur og edisjonsfilologi; Lysebu, Oslo
 • 2015 – Textkritik som analysmetod; Hotell Elva, Göteborg


Nätverkets femtonde konferens arrangeras på Hanaholmen utanför Helsingfors den 6–8 oktober 2017.
Temat för konferensen är

UTGÅVOR I ANVÄNDNING

Föredragen tar fasta på användargrupper och användningsområden: utgåvor i undervisning, forskning och översättning, samt på återanvändning och rent av missbruk.

Konferensprogram


Konferensinfo

Anmälning per e-post till pia.forssell[at]sls.fi och maren.jonasson[at]helsinki.fi.

Konferensavgiften, som inkluderar alla måltider samt två övernattningar i enkelrum, är 100 euro.

Betalning till finländskt bankkonto, mottagare: NNE-konferensen 2017

 • IBAN: FI24 1572 3500 8751 66
 • Swift/Bic: NDEAFIHH
 • Skriv deltagarens namn + NNE 2017 i meddelandet vid inbetalningen.

Boka ditt rum på Hanaholmen genom att skicka ett e-postmeddelande till reception[at]hanaholmen.fi.
Ange namn, ankomst- och avresedag samt ”NNE-konferens” i ditt meddelande.

Sista anmälningsdag är den 16 augusti. Observera att antalet platser är begränsat.
Se också www.hanaholmen.fi/sv/

Frågor besvaras av arrangörerna:

 • Pia Forssell (pia.forssell[at]sls.fi)
 • Maren Jonasson (maren.jonasson[at]helsinki.fi)