Konferencer

Netværket har indtil nu afholdt følgende konferencer:




NNEs konference 2019 – Kildeudgivelse og tekstkritik i forskellige traditioner

Netværkets næste konference afholdes den 8.-10. november 2019 og finder sted på Schæffergården i Hellerup nord for København (Danmark).

Konferencen stiller denne gang skarpt på forskelle og konvergenser mellem forskellige tekstvidenskabelige fagområder og nationale traditioner. Vi kommer til at diskutere, hvori lighederne består i det videnskabelige udgivelsesarbejde af for eksempel norrøne håndskrifter fra middelalderen på den ene side og store trykte forfatterskaber fra 1800-tallet på den anden. På programmet er der traditionen tro bidrag fra både Finland, Norge, Sverige og Danmark. I år har vi også fået to bidrag fra Island med, og det er et ønske at kunne tiltrække flere islandske forskere til netværket. Med kategorien ’forskellige traditioner’ udforsker vi desuden nyt grænseland, idet programmet inkluderer musikvidenskabelige udgivelser og koreografi-kritiske undersøgelser af dansekunst som tekst, se nedenfor.

Konferencen er nu åben for tilmeldinger. Sidste frist for tilmelding er: 1. september 2019.

Deltagergebyret er 4.000,- DKK. For deltagere, som ikke ønsker overnatning, er gebyret 2.700,- DKK.

Tilmelding sker ved kontakt til Klaus Nielsen på: teoklausn@cas.au.dk
Oplys fulde navn samt evt. arbejdssted. Oplys desuden om særlige ønsker i forhold til kost.
Deltagergebyr indbetales på dansk bankkonto:
Registreringsnummer: 0400
Kontonummer: 4017945772
BIC: LOSADKKK
IBAN: DK7504004017945772